KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler gereğince, 26.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan uygun görüş kararıyla Bakanlığa arz edilmiş, 14.03.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da kurulması uygun görülmüştür.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimine 2015 - 2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde başlamıştır.

Entitümüzün temel amacı; tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim - öğretim (yüksek lisans -  doktora) vermektir. Programlar sonucunda sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, evrensel bilgi ve becerilerle donnmış nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Enstitümüzün temel misyonu; sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilen, evrensel standartlara sahip, araştıran, sorgulayan, gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip, bilimsel yeniliklere açık, çağdaş ve nitelikli bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Enstitümüzün vizyonu ise; bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, sürekli gelişen bir araştırma kurumu olmak için sağlık alanında yeni yüksek lisans ve doktora programları açıp, açılacak programlarımızı geliştirerek sürekli büyüyen bir eğitim kurumu olmak.

Enstitü Kurulu Üyelerimiz
Prof. Dr. Neyhan ERGENE 
 Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Taner ZİYLAN 
 Enstitü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Sennur Saniye DEMİREL 
 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özlem KONUKSEVEN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı


Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Prof. Dr. Neyhan ERGENE 
 Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Taner ZİYLAN 
 Enstitü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Özlem KONUKSEVEN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı