KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitümüz; Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde bilimsel araştırma, disiplinlerarası yaklaşım ve toplumsal fayda ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. 
Enstitüsü’nün amacı; önemli seviyede karmaşık hale gelen toplumsal hayatın, ekonominin, ticaretin ve sanayinin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilecek, ilgili sahalardaki bilim dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası çapta bilime katkıda bulunabilecek, sanayinin-ticaretin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, işbirliğini sağlayabilecek tezleri ve projeleri hazırlatmak suretiyle adayları yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. 
Enstitü Yönetimi 
Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. 
Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Melike FİDAN ALTUNSOY
Enstitü Sekreteri 
  Enstitü Yönetim Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ (Müdür V., Enerji Yönetimi Anabilim Dalı) 
Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN (Müdür Yardımcısı)                                                                                    
Prof.Dr. Osman OKKA (İşletme Anabilim Dalı Başkanı) 
Prof.Dr. Çağatay ÜNÜSAN 
Yrd.Doç.Dr. Hasan GEDİK (İşletme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 
Enstitü Kurulu
Müdür V: Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ 
Müdür Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN 
İşletme Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Osman OKKA 
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. İbrahim DÜLGER