Başvuru Şartları

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

2017-2018 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında, KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA KONTENJAN SAYILARI

ANABİLİM DALI

KONTENJAN SAYISI

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

10

5

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

25

5

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

20

5

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

10

5

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans

10

5

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

10

5

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

20

5

Mimarlık Doktora

5

5

İnşaat Mühendisliği Doktora

5

5

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı;

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;

1-   ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olmaları,

2- Adlî Bilişim Mühendisliği Programına direkt başvurabilecek öğrencilerin aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olmaları gerekmektedir,

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Bilgisayar Bilimleri Bölümü,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümü,

Sistem Mühendisliği Bölümü (Bilgisayar ile ilgili bölüm),

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Bölümü,

Matematik ve/veya İstatistik Bölümleri.

Programda kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Alan dışı başvurular anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilecektir.

Not: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

1-  ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olmaları, (Tezsiz yüksek lisans programında bu şart aranmaz)

2-   Mühendislik, Temel Bilimler, Eğitim Fakültelerinin 4 senelik lisans eğitimi veren teknik bölümleri veya sayısal bir alanda 4 senelik lisans eğitimi veren Fakültelerden mezun olmuş olmaları,

3-  Programda kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir. Alan dışı başvurular anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilecektir.

Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

Lisans not ortalamasının % 100ü dikkate alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

İnşaat Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

İnşaat Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylardan aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

1-  ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak, ( Tezsiz Yüksek Lisans programında bu şart aranmaz)

2-    4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun inşaat mühendisliği, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin inşaat bölümlerinden mezun olmak,

3-  İnşaat Mühendisliği tezli yüksek lisans programı için diğer mühendislik bölümleri mezunları ile teknoloji ve teknik eğitim fakültesi mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 25 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; 

Lisans not ortalamasının % 75 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı;

Mimarlık tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylardan aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

1-   ALES sayısal ya da eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak, (Tezsiz yüksek lisans programında bu şart aranmaz)

2-   Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,

3-  Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Not 1: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal ya da eşit ağırlık puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 25 ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; 

Lisans not ortalamasının, % 75 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Mimarlık Doktora Programı;

Mimarlık doktora programına başvuracak adayların;

1-    Adayların 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde ve İnşaat Mühendisliği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir,

2-  Adayların normal doktora programına başvuranların ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması, lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla KTO Karatay Üniversitesi senatosunca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların lisans genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir,

3-   Adayların normal ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir,

4-   Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları gereklidir.

Not 1: Adayın başarısını belirlemek için;

Normal Doktora Programı için: ALES puanının %50 si, yüksek lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Bütünleşik Doktora Programı için: ALES puanının %50 si, lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı;

İnşaat Doktora Programına başvuracak adayların;

1-  Adayların 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun inşaat mühendisliği, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin inşaat bölümlerinde lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir,

2-  Adayların normal doktora programına başvuranların ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almaları, lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla KTO Karatay Üniversitesi senatosunca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların lisans genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir,

3-   Adayların Normal ve Bütünleşik Doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir,

4-  İnşaat Mühendisliği doktora programı için diğer mühendislik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans mezunları ile teknoloji ve teknik eğitim fakültesi lisans ve yüksek lisans mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır,

Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları gereklidir.

Not 1:  Adayın başarısını belirlemek için;

Normal Doktora Programı İçin: ALES puanının %50 si, yüksek lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

Bütünleşik Doktora Programı İçin: ALES puanının %50 si, lisans not ortalamasının %.25 i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25 i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 17.07.2017  tarihinden 16.08.2017 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar hariç)

 1. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 3. Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. Bu form Bilim Sınavı/Mülakat Giriş belgesi olarak kullanılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.
 4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.
 5. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.
 6. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuru yapamaz, ancak 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvuru yapabilir.

 

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

 1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 2. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 3. Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 4. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 5. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 6. Bütünleşik Doktora Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 7. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014 tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.)
 8. Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 9. Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDSden (ÜDS&KPDS&YÖKDİL) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

 

 ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih

İşlem

17.07.2017 – 16.08.2017

Lisansüstü Programlara Başvuruların Kabulü

21.08.2017 – 23.08.2017

Mülakat/ Yazılı Sınav

28.08.2017

Başvuru Sonuçlarının İlanı

06.09.2017 – 14.09.2017

Kesin Kayıtların Yapılması

15.09.2017

Yedek Kayıtların Yapılması

25.09.2017 – 01.10.2017

Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları

02.10.2017

Derslerin Başlaması

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları akademik takvimde belirtilmiş olan kesin kayıt haftasında (06.09.2017 – 14.09.2017) saat 17:00’ye kadar Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

 1. İnternet başvuru çıktısı,
 2. Kısa özgeçmiş,
 3. Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir),
 4. Not döküm belgesinin aslı (Transkript),
 5. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi (2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014 tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.),
 6. İki adet fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora Programı başvuruları için),
 9. Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.),
 10. İndirimden yararlandığını gösteren belge (İndirimden yararlananlar için geçerlidir.)

ÜCRET VE ÖDEME

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

EFT yoluyla ödeme yapacaklar için; Halk Bankası Aziziye Şubesi nezdindeki KTO Karatay Üniversitesinin TR23 0001 2001 3240 0016 1000 12 IBAN no.lu Öğrenci Hesabına, dekont açıklamasına; Öğrenci TC Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Enstitü ve Program adı yazdırılmak suretiyle yapılabilir.

Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3ü birinci yarıyılda, 1/3ü ikinci yarıyılda kalan 1/3ü ise üçüncü yarıyılda olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5i birinci yarıyılda, 1/5i ikinci yarıyılda, 1/5i üçüncü yarıyılda, 1/5i dördüncü yarıyılda kalan 1/5i ise beşinci yarıyılda olmak üzere 5 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

Bütünleşik doktora programlarında program ücretinin 1/6i birinci yarıyılda, 1/6i ikinci yarıyılda, 1/6i üçüncü yarıyılda, 1/6i dördüncü yarıyılda, 1/6i beşinci yarıyılda kalan 1/6i ise altıncı yarıyılda olmak üzere 6 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

 

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans ve Paraf kart ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

 • : Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • : Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • : Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • : Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • : Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • : İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti:18.000TL
 • : İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti:18.000TL
 • : Mimarlık Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • : Mimarlık Bütünleşik Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • : İnşaat Mühendisliği Doktora Programının ücreti: 20.000TL
 • : İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programının ücreti: 20.000TL

 

 

Programın Adı

1.Yarıyıl

2.Yarıyıl

3.Yarıyıl

4.Yarıyıl

Toplam

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

6.000

6.000

6.000

-

18.000

 

Programın Adı

1.Yarıyıl

2.  Yarıyıl  

3. Yarıyıl  

4.Yarıyıl

5.Yarıyıl

6.Yarıyıl

7.Yarıyıl

8.Yarıyıl

9.Yarıyıl

10.Yarıyıl

Toplam

Mimarlık Doktora

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-

 

 

20.000

İnşaat Mühendisliği Doktora

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-

 -

 

 

20.000

Mimarlık Bütünleşik Doktora

3.335

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

 -

 -

-

-

20.000

İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora

3.335

3.333

3.333

3.333

3.333

3.333

 -

-

-

20.000

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

 

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerine

 

%50

 

Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

 

 

KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

 

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesi personeli*, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

 

%60

 

%60

KTO Karatay Üniversitesi personelinin* eş ve birinci derece yakınları ile KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ve 1.derece yakınlarına

 

%30

 

%30

 

*Üniversite personeli tanımına KTO Karatay Üniversitesi her kademedeki idari personel ile temizlik ve güvenlik personelleri, KTO Karatay Üniversitesine bağlı iktisadi işletme personelleri, KTOESV iktisadi işletme personelleri de dahildir.

BAŞVURU KILAVUZU

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017-2018 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

ANABİLİM DALI

KONTENJAN SAYISI

ALES PUAN TÜRÜ

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İşletme Doktora Programı

10

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

İşletme

Tezli Yüksek Lisans Programı

20

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

Uluslararası Ticaret

Tezli Yüksek Lisans Programı

25

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik

Tezli Yüksek Lisans Programı

25

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

Sosyoloji

Tezli Yüksek Lisans Programı

10

5

Eşit Ağırlık (E.A.) veya Sözel (SÖZ)

Grafik Tasarım

Tezli Yüksek Lisans Programı

15

5

Eşit Ağırlık (E.A.),  Sözel (SÖZ) veya Sayısal (SAY)

Özel Hukuk

Tezli Yüksek Lisans Programı

20

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

Kamu Hukuku

Tezli Yüksek Lisans Programı

15

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

30

5

-

Muhasebe Denetim

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

15

5

-

BAŞVURU ŞARTLARI

İşletme Doktora Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Maliye, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adaylarda ayrıca;
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma ve
 • Adayların programa öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Özel öğrenci olarak başvuracak adayların YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.

Toplam puan; ALES puanının %50si, dil puanının %20si, yüksek lisans not ortalamasının %15i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %15i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği” bölümleri mezunları ile İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Adaylarda ayrıca;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma ve
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Mühendisliği” bölümleri mezunları ile Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Adaylarda ayrıca;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma ve
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Fakülte ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,
 • Mezuniyet not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,00 olması,
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olması.

 

Değerlendirme, mezuniyet notu, ALES puanı dikkate alınarak yapılacaktır.

Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

 1. Mezuniyet notunun %50sinin
 2. ALES puanının %50sinin toplamıyla belirlenecektir.

.

 Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olma
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

Toplam puan ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının % 50si alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olma,
 • Mezuniyet not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,20 olması,
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

 

Toplam puan ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının % 50si alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

 

 

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Lisans diplomasına sahip olmak,
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puanı türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Lisans mezuniyeti Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve İlahiyat bölümleri dışında olanlara gerekli görülürse bilimsel hazırlık aldırılacaktır.

 

1.Müracaat eden öğrenciler Enstitünün belirleyeceği yer, tarih, saatte yazılı sınav ve mülakata tabi tutulacaktır.

2.Başarı değerlendirmesi, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat dikkate alınarak yapılacaktır.

3.Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

 1. Mezuniyet notunun %20sinin
 2. ALES puanının %50sinin
 3. Mülakat notunun %15i
 4. Yazılı sınav notunun %15inin toplamıyla belirlenecektir.

   Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA), Sayısal (SAY) veya Sözel (SÖZ)  puanı türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Mezuniyet not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,50 olması
 • Lisans mezuniyeti Grafik, Grafik Tasarım, Resim İş Öğretmenliği-Grafik Anasanat  Dalı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümleri ile Yabancı üniversitelerde benzer bölümlerden denkliği olan bölüm mezunları başvurabilirler.
 • Ayrıca diğer tüm 4 yıllık fakülte mezunları, transkriptleri göz önünde bulundurularak, aldıkları ders durumlarına göre 1 ya da 2 yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programına tabii tutulmak üzere başvuru yapabilirler.
 • Başarı değerlendirmesi, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat/portfolyo dikkate alınarak yapılacaktır.
 • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:
  1. Mezuniyet notunun %40ının
  2. ALES puanının %30unun
  3. Mülakat/portfolyo notunun %10unun
  4. Yazılı sınav notunun %20 sinin toplamıyla belirlenecektir.

   Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programına; 

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Başvurularda, ALES koşulu aranmamaktadır.

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına;

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve İktisat Fakültelerinden mezun olmak,
 • Başvurularda, ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından verilen Bağımsız Denetim Eğitimi programına katılmış öğrenciler, almış oldukları derslerden muaf tutulacaklardır. Dolayısıyla bu eğitimi almış öğrencilerin Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını bir yılda tamamlayabilme olanakları vardır.

 BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 17.07.2017  tarihinden 16.08.2017 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar hariç)

 1. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 3. Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. Bu form Bilim Sınavı/Mülakat Giriş belgesi olarak kullanılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.
 4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.
 5. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.
 6. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuru yapamaz, ancak 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına başvuru yapabilir.

 

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

 1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 2. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 3. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 4. Doktora Programına başvuruda Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 5. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014 tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.)
 6. Vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 7. Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDSden (ÜDS&KPDS&YÖKDİL) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

 

 

 ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih

İşlem

17.07.2017 – 16.08.2017

Lisansüstü Programlara Başvuruların Kabulü

21.08.2017 – 23.08.2017

Mülakat/ Yazılı Sınav

28.08.2017

Başvuru Sonuçlarının İlanı

06.09.2017 – 14.09.2017

Kesin Kayıtların Yapılması

15.09.2017

Yedek Kayıtların Yapılması

25.09.2017 – 01.10.2017

Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları

02.10.2017

Derslerin Başlaması

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları akademik takvimde belirtilmiş olan kesin kayıt haftasında (06.09.2017 – 14.09.2017) saat 17:00’ye kadar Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

 1. İnternet başvuru çıktısı,
 2. Kısa özgeçmiş,
 3. Diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir),
 4. Not döküm belgesinin aslı (Transkript),
 5. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi (2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.),
 6. İki adet fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora Programı başvuruları için),
 9. Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.),
 10. İndirimden yararlandığını gösteren belge (İndirimden yararlananlar için geçerlidir.)

ÜCRET VE ÖDEME

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

EFT yoluyla ödeme yapacaklar için; Halk Bankası Aziziye Şubesi nezdindeki KTO Karatay Üniversitesinin TR23 0001 2001 3240 0016 1000 12 IBAN no.lu Öğrenci Hesabına, dekont açıklamasına; Öğrenci TC Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Enstitü ve Program adı yazdırılmak suretiyle yapılabilir.

Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli/Tezsiz) 1/3ü birinci yarıyılda, 1/3ü ikinci yarıyılda kalan 1/3ü ise üçüncü yarıyılda olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5i birinci yarıyılda, 1/5i ikinci yarıyılda, 1/5i üçüncü yarıyılda, 1/5i dördüncü yarıyılda kalan 1/5i ise beşinci yarıyılda olmak üzere 5 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans ve Paraf kart ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarının ücreti;

 • İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının ücreti: 18.000TL
 • Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programının ücreti 18.000 TLdir.
 • İşletme Doktora Programının ücreti 20.000 TLdir.

 

Programın Adı 1.Dönem  2.Dönem  3.Dönem  4.Dönem  5.Dönem  6.Dönem  7.Dönem  8.Dönem  Toplam
İşletme Doktora 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - 20.000
Uluslararası Ticaret Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
İşletme Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
Sosyoloji Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
Özel Hukuk Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
Kamu Hukuk Tezli 6.000 6.000 6.000 -         18.000
Grafik Tasarım Tezli  6.000 6.000 6.000           18.000
İşletme Tezsiz 6.000 6.000 6.000           18.000
Muhasebe ve Denetim Tezsiz 6.000 6.000 6.000           18.000

 

 

 

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

 

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerine

 

%50

 

Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50,     Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

 

 

KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

 

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesi personeli*, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

 

%60

 

%60

KTO Karatay Üniversitesi personelinin* eş ve birinci derece yakınları ile KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ve 1.derece yakınlarına

 

%30

 

%30

 

*Üniversite personeli tanımına KTO Karatay Üniversitesi her kademedeki idari personel ile temizlik ve güvenlik personelleri, KTO Karatay Üniversitesine bağlı iktisadi işletme personelleri, KTOESV iktisadi işletme personelleri de dahildir.

BAŞVURU KILAVUZU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2017-2018 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ANABİLİM DALI

KONTENJAN SAYISI

ALES PUAN TÜRÜ

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

10

5

Eşit Ağırlık (E.A.)

Sayısal (SAY.)

 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin Odyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır.
 • Alan dışı başvurular Anabilim Dalı Başkanlığınca değerlendirilecek olup 1 yıl (2 yarıyıl) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulduktan sonra Yüksek Lisans Programına başlayacaklardır.
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) veya Sayısal (SAY) puanı türünden en az 55 puan almış olmaları şartı aranır.
 • Yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:
 1. ALES puanının %40sinin
 2. Mezuniyet notunun %20sinin
 3. Mülakat notunun %20sinin
 4. Yazılı sınav notunun %20inin toplamıyla belirlenecektir.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans Programına başvurular internet üzerinden 17.07.2017  tarihinden 16.08.2017 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır. (Yabancı uyruklu adaylar hariç)

 1. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (pdf) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 3. Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını almalıdır. Bu form Yazılı Sınav/Mülakat Giriş belgesi olarak kullanılacak olup, adaylar sınava gelirken online başvuru formu ve kimlik belgesini bulundurmaları gerekmektedir.
 4. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda online başvuru yapmış olsa dahi adayın başvurusu iptal edilecektir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 1. Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi

(Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

 1. Lisans Not Döküm Belgesi (transkript)
 2. ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi

(2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014 tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.)

 1. Vesikalık fotoğraf

(Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih

İşlem

17.07.2017 – 16.08.2017

Lisansüstü Programlara Başvuruların Kabulü

21.08.2017 – 23.08.2017

Mülakat / Yazılı Sınav

28.08.2017

Başvuru Sonuçlarının İlanı

06.09.2017 – 14.09.2017

Kesin Kayıtların Yapılması

15.09.2017

Yedek Kayıtların Yapılması

25.09.2017 – 01.10.2017

Ders Kayıtlarının Yapılması ve Danışman Onayları

2.10.2017

Derslerin Başlaması

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları akademik takvimde belirtilmiş olan kesin kayıt haftasında (06.09.2017 – 14.09.2017) saat 17:00’ye kadar Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

 1. İnternet başvuru çıktısı,
 2. Kısa özgeçmiş,
 3. Lisans diploması/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir),
 4. Not döküm belgesinin aslı (Transkript),
 5. ALES sonuç belgesi. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrası 23.11.2014 tarihinden önceki ALES sonuçları geçersizdir.),
 6. İki adet fotoğraf,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.),
 9. İndirimden yararlandığını gösteren belge (İndirimden yararlananlar için geçerlidir.)

ÜCRET VE ÖDEME

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

EFT yoluyla ödeme yapacaklar için; Halk Bankası Aziziye Şubesi nezdindeki KTO Karatay Üniversitesinin TR23 0001 2001 3240 0016 1000 12 IBAN no.lu Öğrenci Hesabına, dekont açıklamasına; Öğrenci TC Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Enstitü ve Program adı yazdırılmak suretiyle yapılabilir.

Yüksek Lisans program ücretinin 1/3ü birinci yarıyılda, 1/3ü ikinci yarıyılda kalan 1/3ü ise üçüncü yarıyılda olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans ve Paraf kart ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programlarının ücreti 25.000 TLdir.

Programın Adı 1.Dönem  2.Dönem  3.Dönem  4.Dönem  Toplam
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 8.334 8.333 8.333 - 25.000

 

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerine

%50

KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesi personeli*, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

KTO Karatay Üniversitesi personelinin* eş ve birinci derece yakınları ile KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ve 1.derece yakınlarına

%30

*Üniversite personeli tanımına KTO Karatay Üniversitesi her kademedeki idari personel ile temizlik ve güvenlik personelleri, KTO Karatay Üniversitesine bağlı iktisadi işletme personelleri, KTOESV iktisadi işletme personelleri de dahildir.

BAŞVURU KILAVUZU