Başvuru Şartları

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsünce 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi için Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına 10, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına 25, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına 20;  İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına 10, İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına 20; Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programına 10, Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programına 10 öğrenci alınacaktır. Adayların, başvuracakları programlar için aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar internet üzerinden 23.01.2017 tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar yapılacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır.

İstenen belgeleri, 23.01.2017  tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar mesai gün ve saatleri içerisinde enstitümüze şahsen veya noterden vekâlet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim ediniz. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği kapsamındaki tüm şartlar aranmaktadır.

ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;

1-ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olmaları,

2-Adlî Bilişim Mühendisliği Programına direkt başvurabilecek öğrencilerin aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Bilgisayar Bilimleri Bölümü,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümü,

Sistem Mühendisliği Bölümü (Bilgisayar ile ilgili bölüm),

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Bölümü,

Matematik ve/veya İstatistik Bölümleri.

Programda kabul edilmiş öğrencilere gerektiğinde anabilim dalı tarafından bilimsel hazırlık programı uygulanır. Öğrenci bazında değerlendirme yapılarak alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalı tarafından belirlenecektir.

Not: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;

1-  ALES sayısal puanı türünden en az 55 puan almış olmaları, (Tezsiz yüksek lisans programında bu şart aranmaz)

2-  Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

3-  Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarından mezunu olmayan adayların kabulü durumunda adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 50 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2:Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

Lisans not ortalamasının % 100ü dikkate alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İnşaat Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylardan aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

1-  ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak ( Tezsiz Yüksek Lisans programında bu şart aranmaz)

2- 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun inşaat mühendisliği, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin inşaat bölümlerinden mezun olmak.

3-  İnşaat Mühendisliği tezli yüksek lisans programı için diğer mühendislik bölümleri mezunları ile teknoloji ve teknik eğitim fakültesi mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Not 1: Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 25 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; 

Lisans not ortalamasının % 75 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

MİMARLIK TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Mimarlık tezli ve tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylardan aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

1-  ALES sayısal ya da eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz yüksek lisans programında bu şart aranmaz)

2-  Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden mezun olmak.

3- Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Not 1: Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde;

ALES sayısal ya da eşit ağırlık puanının % 50si, lisans not ortalamasının % 25 ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

Not 2: Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; 

Lisans not ortalamasının, % 75 i ve yazılı sınavın % 25 i dikkate alınarak başarı puanı hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Adaylar, ön kayıt işlemlerini; http://lisansustu.karatay.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme emin olduktan sonra onay verilmelidir.

Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 1. 3 Şubat 2017 den sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 2. Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır. 
 3. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi uygundur.

 

Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet başvuru çıktısı

2- Kısa özgeçmiş

3- Diploma / mezuniyet belgesinin aslı. Diplomanın aslı beyan edilerek Üniversitemiz onaylı fotokopisi kabul edilebilir. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

4- Not döküm belgesinin aslı (transkript)

5- ALES sonuç belgesi (2014 bahar dönemi ve sonrası ALES sonuçları geçerlidir)

6- İki adet fotoğraf

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

YAZILI SINAV/MÜLAKAT SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Nüfus cüzdanı

2-Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

ÜCRET VE ÖDEME

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarının ücretleri aşağıda verilmiştir,

Programın Adı

Program  ücretİ

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Tez)

4.Dönem (Tez)

Adli BİLİŞİM Mühendisliği Tezli

18.000

6.000

6.000

6.000

-

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli

18.000

6.000

6.000

6.000

-

Mimarlık    Tezli

18.000

6.000

6.000

6.000

-

İnşaat Mühendisliği Tezli

18.000

6.000

6.000

6.000

-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri aşağıda verilmiştir,

Programın Adı

Program  ücretİ

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Proje)

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz

18.000

6.000

6.000

6.000

Mimarlık  Tezsiz

18.000

6.000

6.000

6.000

İnşaat Mühendisliği Tezsiz

18.000

6.000

6.000

6.000

Not:

1) Öğrenim ücretinde bir değişiklik olması durumunda ilgili eğitim-öğretim yılı başında ücretlendirme yeniden düzenlenir. Devam eden öğrenciler Program ücretindeki artışlardan etkilenir.

2) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, banka kredi kartları (Bonus, Word, Paraf, Maximum, Card Finans) ile ödeme yapılabilir. Ücretlere %8 KDV dahildir.

UYGULANACAK OLAN İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans programlarını derece ile mezun olanlar (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerin, Lisansüstü eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda

%50

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

%60

KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO, TB üyeleri ile üye firma çalışanlarına, eşlerine, birinci derece yakınlarına

%25

%25

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan TO, SO, TSO, TB ile diğer sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin şubelerine, şube çalışanları ve üyelerine

%30

%30

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 10 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%40

%40

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

Herhangi bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Tarih

İşlem

23.01.2017– 03.02. 2017

İNTERNETTEN ONLINE BAŞVURU VE ÖN KAYIT: BELGE TESLİMİ, KONTROL İŞLEMLERİ VE BELGE ONAYI (İNTERNETTEN ONLINE BAŞVURUSUNU TAMAMLAYAN TÜM ADAYLAR BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN ASILLARINI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ SEKRETERRİNE TESLİM EDİLMESİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE)

06.02.2017

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI

07.02.2017 – 08.02. 2017

MÜLAKAT/ YAZILI SINAV

10.02. 2017

SONUÇLARIN İLANI

13.02.2017-16.02.2017

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

17.02.2017

YEDEK KAYITLARIN YAPILMASI

20.02.2017-24.02.2017

DERS KAYITLARININ YAPILMASI VE DANIŞMAN ONAYLARI

27.02.2017

DERSLERİN BAŞLAMASI

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsünce 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi için İnşaat Mühendisliği Doktora Programına 5,  Mimarlık Doktora Programına 5 öğrenci alınacaktır. Adayların, başvuracakları programlar için aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar internet üzerinden 23.01.2017 tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar yapılacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır. 

İstenen belgeleri, 23.01.2017  tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar mesai gün ve saatleri içerisinde enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim ediniz. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Doktora programına öğrencisi kabulünde, KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamındaki tüm şartlar aranmaktadır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
İnşaat Doktora Programına başvuracak adayların;

1- Adayların 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun inşaat mühendisliği, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin inşaat bölümlerinde lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

2- Adayların normal doktora programına başvuranların ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almaları, lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla KTO Karatay Üniversitesi senatosunca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların lisans genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Adayların Normal ve Bütünleşik Doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.

4- İnşaat Mühendisliği doktora programı için diğer mühendislik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans mezunları ile teknoloji ve teknik eğitim fakültesi lisans ve yüksek lisans mezunlarından başvuranların kabulü durumunda bilimsel hazırlık programı uygulanır.

  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları gereklidir.

Not:1. Adayın başarısını belirlemek için;

 1. Normal Doktora Programı İçin: ALES puanının %50si, yüksek lisans not ortalamasının %.25i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
 2. Bütünleşik Doktora Programı İçin: ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI

Mimarlık doktora programına başvuracak adayların;

1- Adayların 4 yıllık öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunun Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde ve İnşaat Mühendisliği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

2- Adayların normal doktora programına başvuranların ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması, lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla KTO Karatay Üniversitesi senatosunca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuranların lisans genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

3- Adayların normal ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.

4-  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmaları gereklidir.

Not:1. Adayın başarısını belirlemek için;

 1. Normal Doktora Programı için: ALES puanının %50si, yüksek lisans not ortalamasının %.25i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.
 2. Bütünleşik Doktora Programı için: ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden 55 ve üzeri olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır.

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Adaylar, ön kayıt işlemlerini; http://lisansustu.karatay.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme emin olduktan sonra onay verilmelidir.

Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 1. 3 Şubat 2017 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 2. Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır. 

 

 1. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi uygundur.
 1. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir.

Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet başvuru formu

2- Kısa özgeçmiş

3- Diploma / mezuniyet belgesinin aslı. Diplomanın aslı beyan edilerek Üniversitemiz onaylı fotokopisi kabul edilebilir. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

4- Not döküm belgesinin aslı (transkript)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES sonuç belgesi (2014 bahar dönemi ve sonrası ALES sonuçları geçerlidir)

7- İki adet fotoğraf

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

YAZILI SINAV/MÜLAKAT SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Nüfus cüzdanı
2-Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

 

ÜCRET VE ÖDEME

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarının ücreti, program başına 20.000 (yirmi bin) TLdir.

Normal Doktora

Programın Adı

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Yeterlilik-Tez önerisi

4.Dönem (Tez Çalışması)

5.Dönem (Tez Çalışması)

6.Dönem (Tez Çalışması)

7.Dönem (Tez Çalışması)

8.Dönem (Tez Çalışması)

Mimarlık Doktora

5000

5000

5000

5000

-

 

-

 

-

 

-

Programın Adı

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem ( Doktoraya Yönelik Özel Konular Yeterlilik-Tez önerisi

4.Dönem      ( Doktora Seminer Çalışması, Tez Önerisi Savunması)

5.Dönem  (Tez Çalışması)

6.Dönem  (Tez Çalışması)

7.Dönem (Tez Çalışması)

8.Dönem (Tez Çalışması)

İnşaat     Doktora

4000

4000

4000

4000

4000

 

 

 

ProgramınAdı

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Ders aşaması)

4.Dönem (Ders aşaması)

5.Dönem (SeminerYeterlilik-Tez önerisi)

6.Dönem (Tez Çalışması)

7.Dönem (Tez Çalışması)

8.Dönem (Tez Çalışması)

9.Dönem (Tez Çalışması)

10.Dönem (Tez Çalışması)

Mimarlık     Doktora

3,335

3,333

3,333

3,333

3,333

 

3,333

 

-

 

-

 

-

 

-

Bütünleşik Doktora

Programın Adı

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Ders aşaması)

4.Dönem (Ders aşaması)

5.Dönem (Doktora Yönelik Özel Konular Yeterlilik-Tez önerisi)

6.Dönem (Doktora Seminer Çalışması, Tez Önerisi Savunması)

7.Dönem (Tez Çalışması)

8.Dönem (Tez Çalışması)

9.Dönem (Tez Çalışması)

10.Dönem (Tez Çalışması)

İnşaat Mühendisliği     Doktora

3,335

3,333

3,333

3,333

3,333

 

3,333

 

-

 

-

 

-

 

-

Not:

1) Öğrenim ücretinde bir değişiklik olması durumunda ilgili eğitim-öğretim yılı başında ücretlendirme yeniden düzenlenir. Devam eden öğrenciler program ücretindeki artışlardan etkilenir.

2) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, banka kredi kartları (Bonus, Word, Paraf, Maximum, Card Finans) ile ödeme yapılabilir. Ücretlere %8 KDV dahildir.

 

UYGULANACAK OLAN İNDİRİMLER

 

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans programlarından derece ile mezun olanlar (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

 

Ücretsiz

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerin, Lisansüstü eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda

 

%50

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

%60

KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO, TB üyeleri ile üye firma çalışanlarına, eşlerine, birinci derece yakınlarına

%25

%25

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan TO, SO, TSO, TB ile diğer sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin şubelerine, şube çalışanları ve üyelerine

%30

%30

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 10 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%40

%40

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

Herhangi bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih

İşlem

23.01.2017– 03.02. 2017

İNTERNETTEN ONLİNE BAŞVURU VE ÖN KAYIT: BELGE TESLİMİ, KONTROL İŞLEMLERİ VE BELGE ONAYI (İNTERNETTEN ONLİNE BAŞVURUSUNU TAMAMLAYAN TÜM ADAYLAR BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN ASILLARINI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ SEKRETERRİNE TESLİM EDİLMESİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE)

06.02.2017

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI

07 - 08 Şubat 2017

MÜLAKAT/ YAZILI SINAV

10.02. 2017

SONUÇLARIN İLANI

13.02.2017-16.02.2017

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

17.02.2017

YEDEK KAYITLARIN YAPILMASI

20.02.2017-24.02.2017

DERS KAYITLARININ YAPILMASI VE DANIŞMAN ONAYLARI

27.02.2017

DERSLERİN BAŞLAMASI

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi için KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına 20 öğrenci, İşletme Doktora Programına 10 öğrenci İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programına 30 öğrenci, Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 15 öğrenci, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına 20 öğrenci, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına 15 öğrenci, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programına 25 öğrenci, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programına 25 öğrenci ve Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına 10 öğrenci alınacaktır. Adayların, başvuracakları programlar için aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar internet üzerinden 23.01.2017  tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar yapılacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır.

İstenen belgeleri, 23.01.2017  tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar mesai gün ve saatleri içerisinde enstitümüze şahsen veya noterden vekâlet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim ediniz. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

Tarih

İşlem

23.01.2017– 03.02. 2017

Yüksek lisans programlarına başvuruların kabulü

07.02.2017 – 08.02.2017

Mülakat/ Yazılı sınav

10.02.2017

Sonuçların ilanı

13.02.2017-16.02.2017

Kesin kayıtların yapılması

17.02.2017

Yedek kayıtların yapılması

20.02.2017-24.02.2017

Ders kayıtlarının yapılması ve danışman onayları

27.02.2017

Derslerin başlaması

 

BAŞVURU ŞARTLARI

İşletme Doktora Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonometri ve Uluslararası Ticaret tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak
 • Adayların programa öğrenci kabulünde, YDSden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, dil puanının %20si, yüksek lisans not ortalamasının %15i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %15i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Adaylarda ayrıca;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Adaylarda ayrıca;

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Fakülte ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,
 • Mezuniyet not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2,00 sahip olmak,
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak.

1.Değerlendirme, mezuniyet notu, ALES puanı dikkate alınarak yapılacaktır.
2.Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

 •  
  • Mezuniyet notunun %50sinin
  • ALES puanının %50sinin toplamıyla belirlenecektir.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak şartı aranır.

Toplam puan ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının % 50si alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak
 • Mezuniyet not ortalamasına göre dörtlük sistemde en az 2,20 puana sahip olmak
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak şartı aranır.

Toplam puan ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının % 50si alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Lisans diplomasına sahip olmak,
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olmak,
 • Lisansı Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji bölümleri dışında olanlara gerekli görülürse bilimsel hazırlık aldırılacaktır.

1.Müracaat eden öğrenciler enstitünün belirleyeceği yer, tarih, saatte yazılı sınav ve mülakata tabi tutulacaktır.

2.Değerlendirme, mezuniyet notu, ALES puanı, yazılı sınav notu ve mülakat dikkate alınarak yapılacaktır.

3.Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:

 •  
  • Mezuniyet notunun %20sinin
  • ALES puanının %50sinin
  • Mülakat notunun %15i
  • Yazılı sınav notunun %15inin toplamıyla belirlenir.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programına; 

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Başvurularda, ALES koşulu aranmamaktadır.

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına;

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve İktisat Fakültelerinden mezun olmak
 • Başvurularda, ALES koşulu aranmamaktadır
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından verilen Bağımsız Denetim Eğitimi programına katılmış öğrenciler, almış oldukları derslerden muaf tutulacaklardır. Dolayısıyla bu eğitimi almış öğrencilerin Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını bir yılda tamamlayabilme olanakları vardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet başvuru çıktısı

2- Kısa özgeçmiş

3- Diploma / mezuniyet belgesinin aslı. Diplomanın aslı beyan edilerek üniversitemiz onaylı fotokopisi kabul edilebilir. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

4- Not döküm belgesinin aslı (transkript)

5- ALES sonuç belgesi (2014 bahar dönemi ve sonrası ALES sonuçları geçerlidir)

6- Yabancı dil belgesi

7- İki adet fotoğraf

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

        BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Adaylar, ön kayıt işlemlerini Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir.  Program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağı konusunda emin olunduktan sonra onay verilmelidir.

Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

  2. 3 Şubat 2017 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

4.Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi uygundur.

ÜCRET VE ÖDEME

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarının ücreti, İşletme Tezli, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli, Uluslararası Ticaret Tezli, İşletme Tezsiz, Muhasebe ve Denetim Tezsiz, Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programlarının ücreti 18.000 TLdir. İşletme Doktora Programının ücreti 20.000 TLdir.

1) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, banka kredi kartları (Bonus, Word, Paraf, Maximum, Card Finans) ile ödeme yapılabilir. Ücretlere %8 KDV dahildir.

Programın Adı

1.Dönem (Ders aşaması)

2.Dönem (Ders aşaması)

3.Dönem (Tez/Proje aşaması)

4.Dönem (Tez aşaması)

5.Dönem (Tez aşaması)

6.Dönem (Tez aşaması)

7.Dönem (Tez aşaması)

8.Dönem (Tez aşaması)

İşletme Doktora

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-

-

-

Uluslararası Ticaret Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

İşletme Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

Sosyoloji Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

Özel Hukuk Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

Kamu Hukuk Tezli

6.000

6.000

6.000

-

       

İşletme Tezsiz

6.000

6.000

6.000

         

Muhasebe ve Denetim Tezsiz

6.000

6.000

6.000

         

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans programlarından derece ile mezun olanlar (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             yalnızca lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerin, lisansüstü eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda

%50

Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             yalnızca lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi, KTO, KSO, KTB ve KOP bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

%60

KOP bölgesinde bulunan TO, SO, TSO, TB üyeleri ile üye firma çalışanlarına, eşlerine, birinci derece yakınlarına

%25

%25

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan TO, SO, TSO, TB ile diğer sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin şubelerine, şube çalışanları ve üyelerine

%30

%30

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 10 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%40

%40

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

Herhangi bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi için KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına 10 öğrenci alınacaktır. Adayların başvuracaklarının geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar internet üzerinden 23.01.2017 tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar yapılacaktır. http://lisansustu.karatay.edu.tr adresindeki yolları izleyerek başvuru yapabilirsiniz.

Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır.

İstenen belgeleri, 23.01.2017  tarihinden 03.02.2017 saat 17:30a kadar mesai gün ve saatleri içerisinde enstitümüze şahsen veya noterden vekâlet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim ediniz. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

Tarih

İşlem

23.01.2017– 03.02.2017

Yüksek lisans programlarına başvuruların kabulü

07.02.2017-08.02.2017

Mülakat/ Yazılı sınav

10.02.2017

Sonuçların ilanı

13.02.2017-16.02.2017

Kesin kayıtların yapılması

17.02.2017

Yedek kayıtların yapılması

20.02.2017-24.02. 2017

Ders kayıtlarının yapılması ve danışman onayları

27.02.2017

Derslerin başlaması

BAŞVURU ŞARTLARI

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin Tıp Fakültesi veya Odyoloji bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) veya Sayısal (SAY) puanı türünden en az 55 puan almış olmak
 • Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak, şartı aranır.

Toplam puan; ALES puanının %50si, lisans not ortalamasının %.25i ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın % 25i alınarak hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet başvuru çıktısı

2- Kısa özgeçmiş

3- Diploma / mezuniyet belgesinin aslı. Diplomanın aslı beyan edilerek üniversitemiz onaylı fotokopisi kabul edilebilir. (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

4- Not döküm belgesinin aslı (transkript)

5- ALES sonuç belgesi (2014 bahar dönemi ve sonrası ALES sonuçları geçerlidir)

6- İki adet fotoğraf

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Adaylar, ön kayıt işlemlerini Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme emin olduktan sonra onay verilmelidir.

Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

2. 3 Şubat 2017 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Lisansüstü programlara ön kayıt işlemlerini internet üzerinden başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların, başvuruları geçersiz sayılır.

4. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi uygundu

 

ÜCRET VE ÖDEME

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programlarının ücreti 25.000 TLdir.

 • Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip, banka kredi kartları (Bonus, Word, Paraf, Maximum, Card Finans) ile ödeme yapılabilir. Ücretlere %8 KDV dahildir.

Programın Adı

1.Dönem                                             (Ders aşaması)

2.Dönem                   (Ders aşaması)

3.Dönem                         (Tez aşaması)

4.Dönem                   (Tez aşaması)

Toplam

Odyoloji Tezli

8,334 TL

8,333 TL

8,333 TL

-

25.000 TL

ÜCRETTE İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

KTO Karatay Üniversitesi lisans programlarından derece ile mezun olanlar (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerin, lisansüstü eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda

%50

KTO Karatay Üniversitesi, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO, TB üyeleri ile üye firma çalışanlarına, eşlerine, birinci derece yakınlarına

%25

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan TO, SO, TSO, TB ile diğer sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin şubelerine, şube çalışanları ve üyelerine

%30

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 10 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%40

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

Herhangi bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25