Ücretler ve İndirimler

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Program Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 25 18.000  TL 5 18.000  TL
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 20 18.000  TL 5 18.000  TL
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL 5 18.000 TL
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans 10 18.000 TL 5 18.000 TL
Mimarlık Doktora 5 20.000 TL 5 20.000 TL
İnşaat Mühendisliği  Tezli  Yüksek Lisans 10 18.000  TL 5 18.000  TL
İnşaat Mühendisliği Tezsiz  Yüksek Lisans 20 18.000  TL 5 18.000  TL
İnşaat Mühendisliği Doktora 5 20.000 TL 5 20.000 TL
Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL. 5 18.000 TL.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Öğrenciler
Program Adı Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
İşletme Tezli Yüksek Lisans 20 18.000 TL 5 18.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 30 18.000 TL 5 18.000 TL
İşletme Doktora 10 20.000 TL. 5 20.000 TL.
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL. 5 18.000 TL.
Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans 15 18.000 TL 5 18.000 TL
Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 20 18.000 TL 5 18.000 TL
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 15 18.000 TL 5 18.000 TL
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans 25 18.000 TL 5 18.000 TL
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans 25 18.000 TL 5 18.000 TL
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 15 18.000 TL 5 18.000 TL
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Öğrenciler
Program Adı Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans 10 25.000 TL 5 25.000 TL

 

İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerine

%50

Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50,
Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesi personeli*, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

%60

KTO Karatay Üniversitesi personelinin* eş ve birinci derece yakınları ile KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ve 1.derece yakınlarına

%30

%30

 

*Üniversite personeli tanımına KTO Karatay Üniversitesi her kademedeki idari personel ile temizlik ve güvenlik personelleri, KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı iktisadi işletme personelleri, KTOESV iktisadi işletme personelleri de dahildir.