Ücretler ve İndirimler

2016 - 2017 BAHAR DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Program Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 25 18.000  TL 5 18.000  TL
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans 20 18.000  TL 5 18.000  TL
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL 5 18.000 TL
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans 10 18.000 TL 5 18.000 TL
Mimarlık Doktora 5 20.000 TL 5 20.000 TL
İnşaat Mühendisliği  Tezli  Yüksek Lisans 10 18.000  TL 5 18.000  TL
İnşaat Mühendisliği Tezsiz  Yüksek Lisans 20 18.000  TL 5 18.000  TL
İnşaat Mühendisliği Doktora 5 20.000 TL 5 20.000 TL
Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL. 5 18.000 TL.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Öğrenciler
Program Adı Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
İşletme Tezli Yüksek Lisans 20 18.000 TL 5 18.000 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 30 18.000 TL 5 18.000 TL
İşletme Doktora 10 20.000 TL. 5 20.000 TL.
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 10 18.000 TL. 5 18.000 TL.
Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans 15 18.000 TL 5 18.000 TL
Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 20 18.000 TL 5 18.000 TL
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 15 18.000 TL 5 18.000 TL
Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans 25 18.000 TL 5 18.000 TL
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans 25 18.000 TL 5 18.000 TL
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Öğrenciler
Program Adı Kontenjan Ücret Kontenjan Ücret
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans 10 25.000 TL 5 25.000 TL

 

İNDİRİMLER

İndirim Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans programlarından derece ile mezun olanlar (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

 

Ücretsiz

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilerin, Lisansüstü eğitime kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda

 

%50

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %40,                             Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi, KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%60

%60

KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO, TB üyeleri ile üye firma çalışanlarına, eşlerine, birinci derece yakınlarına

%25

%25

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan TO, SO, TSO, TB ile diğer sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin şubelerine, şube çalışanları ve üyelerine

%30

%30

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 10 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%40

%40

KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan kurum ve kuruluşlardan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

Herhangi bir kurum ve kuruluş bünyesinde çalışan 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması durumunda

%25

%25

 

 

Öğrenciler bu indirimlerden normal eğitim öğretim süresince faydalanılabilir.