Misyon
Sürdürülebilir mükemmellik ve inovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler yetiştirmek. Üniversite, kamu, sanayi işbirliklerinden yapılanacak köprüler ile topluma ulaşmak ve bu yolla, bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik etmektir.

Vizyon
Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmak.
 

Enstitü Yönetimi

Müdür V.: Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

Müdür Yardımcısı V.: Dr.Öğr.Üyesi Necati VARDAR 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. M.Faik SEVİMLİ 

Adli Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Novruz ALLAHVERDİ

Elektrik ve Bilgisayar Müh. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Dr.Öğr.Üyesi Abdülkadir ÖZCAN

Mimarlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: Dr.Öğr.Üyesi Nazım KOÇU

Enstitü Kurulu 

Müdür V.: Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

Müdür Yardımcısı V.: Dr.Öğr.Üyesi Necati VARDAR

Adli Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan V.: Prof. Dr. Novruz ALLAHVERDİ

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan V. : Prof.Dr. Ali Bülent UŞAKLI

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Atilla ÖZÜTOK

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül TERECİ 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan V.: Dr.Öğr.Üyesi H. Oktay ALTUN