Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bilişim suçları ile mücadele alanında nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Programın temel amacı öğrencilerine yaratıcı elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği yaklaşımı kazandırmak ve doktora eğitimine en iyi şekilde hazırlamaktır.

 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Programın temel amacı öğrencilerine yaratıcı elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği yaklaşımı kazandırmak ve doktora eğitimine en iyi şekilde hazırlamaktır.

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Yüksek lisans öğrencilerinin küreselleşme süreci içerisinde ivme kazanan teknolojik gelişmeler ile yönetsel değişikliklere ait kavramlar, şartnameler ve teknikler hakkında en yeni bilgileri edinerek mesleki donanımlarını ve vizyonlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Fizibilite, tasarım, üretim, süreç yönetimi ve uygulama konularında öğrencilerin analitik ve mühendislik bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Doktora

İnşaat mühendisliğinin ilgili alanlarında teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin araştırma yapma yeteneğine sahip bilgi üretebilen doktoralı mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Bu doktora programına YÖK tarafından belirlenen şartlar ( Lisans Mezuniyet ortalaması en 3.0/4.0, YDS puanı 55 ve ALES Puanı 80) sağlandığı takdirde Yüksek lisans Eğitimi alınmadan lisans eğitiminden sonra direk olarak doktora eğitimine başlanabilmektedir. Bu doktora programına Yüksek Lisans Eğitimi alınmadan lisans eğitimi tamamladıktan sonra direk doktora eğitimine başlanabilmektedir. İnşaat mühendisliğinin ilgili alanlarında teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin araştırma yapma yeteneğine sahip bilgi üretebilen doktoralı mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans

Bu yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerin bilimsel yöntemler ve teknikler ile mimari kültürümüz, güncel yenilikleri sanatsal yaklaşımlara hâkim olarak değerlendirebilecek bununla birlikte kuram ve uygulama ilişkisini tekrar değerlendirerek,özgün çalışmalar ortaya çıkartabilecek disiplinlerarası etkileşimi edinmiş olması hedeflenmektedir.

 

Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans

Bu yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilerin bilimsel yöntemler ve teknikler ile mimari kültürümüz, güncel yenilikleri sanatsal yaklaşımlara hâkim olarak değerlendirebilecek bununla birlikte kuram ve uygulama ilişkisini tekrar değerlendirerek,özgün çalışmalar ortaya çıkartabilecek disiplinlerarası etkileşimi edinmiş olması hedeflenmektedir.

Mimarlık Doktora

Bu doktora programını tamamlayan araştırmacılar mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşarak mimarlık bilimine yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

 

Mimarlık Bütünleşik Doktora

Bu doktora programına YÖK tarafından belirlenen şartlar ( Lisans Mezuniyet ortalaması en 3.0/4.0, YDS puanı 55 ve ALES Puanı 80) sağlandığı takdirde Yüksek lisans Eğitimi alınmadan lisans eğitiminden sonra direk olarak doktora eğitimine başlanabilmektedir. Programı tamamlayan araştırmacılar mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşarak mimarlık bilimine yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe/İngilizce)

Elektrik, elektronik, mekanik, bilgisayar, biyomedikal, nükleer elektronik, sinyal işleme, iletişim, endüstriyel kontrol ve savunma teknolojileri alanlarında tecrübeli öğretim kadrosu tarafından açılacak yüksek lisans dersleri ile yenilikçi ve özgün akademik faaliyetlerin önü açılacaktır. Ayrıca yine bu program gömülü ve gerçek zamanlı veri toplama, yakıt hücreleri, ev aletleri, insan-makine ara birimleri, ergonomi, tıbbi ve cerrahi cihazlar, güç elektroniği, akıllı sistemler ve giyilebilir sistemler gibi konularda faaliyet gösteren; havacılık, otomotiv, savunma gibi önemli akademik alanlarda özgün çalışmalar ortaya koyacaktır.