KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler gereğince, 26.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan uygun görüş kararıyla Bakanlığa arz edilmiş, 14.03.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da kurulması uygun görülmüştür.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimine 2015 - 2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde başlamıştır.

Entitümüzün temel amacı; tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim - öğretim (yüksek lisans -  doktora) vermektir. Programlar sonucunda sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, evrensel bilgi ve becerilerle donnmış nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Enstitümüzün temel misyonu; sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilen, evrensel standartlara sahip, araştıran, sorgulayan, gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip, bilimsel yeniliklere açık, çağdaş ve nitelikli bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Enstitümüzün vizyonu ise; bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, sürekli gelişen bir araştırma kurumu olmak için sağlık alanında yeni yüksek lisans ve doktora programları açıp, açılacak programlarımızı geliştirerek sürekli büyüyen bir eğitim kurumu olmak.

Enstitü Kurulu Üyelerimiz
Yrd. Doç. Dr. Saniye Göknil ÇALIK 
 Enstitü Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖNER CENGİZ 
 Enstitü Müdür Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Anabilim Başkanı 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Yrd. Doç. Dr. Saniye Göknil ÇALIK 
 Enstitü Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖNER CENGİZ 
 Enstitü Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı