2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Anabilim Dalı Kontenjan Sayısı Ücretler
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 15 25.000
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 15 20.000
Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı 15 20.000
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 18.000

BAŞVURU ŞARTLARI
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Üniversitelerin Odyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranır.
 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) veya Sayısal (SAY) puanı türünden en az 55 puan almış olmaları şartı aranır.
 • Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Müracaat eden öğrencinin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi:
 • ALES notunun %50’si, yazılı ve sözlü sınavın %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak toplam puan hesaplanır.

       Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olanlar,
 • ALES Sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmaları şartı aranır.
 • Kabul koşullarını karşılayan öğrencilerin lisans transkriptlerine bakılarak ihtiyaç duyulduğunda gerekli görülen dersler aldırılabilir.
 • Bilimsel hazırlık yolu ile öğrenci kabulünde KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin koşulları geçerli olacaktır.
 • ALES notunun %50’si, yazılı ve sözlü sınavın %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak toplam puan hesaplanır.
 • Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programına;

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunları ile üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık Eğitimi, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Sınıf Öğretmenliği, Ebelik ve Hemşirelik bölümü mezunları kabul edilir. Kabul koşullarını karşılayan öğrencilerin lisans transkriptlerine bakılarak ihtiyaç duyulduğunda Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık yolu ile öğrenci kabulünde KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin koşulları geçerli olacaktır. 
 • ALES Eşit Ağırlık puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.
 • ALES notunun %50’si, yazılı ve sözlü sınavın %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına;

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
 • Mülakat sınavının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %50’si alınarak toplam puan hesaplanır. Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.
 • Tezsiz program başvurularında ALES şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans Programına başvurular internet üzerinden 23.07.2020 tarihinden 01.10.2020 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır.  (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 • Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (PDF) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. Online Başvuru Formu” Yazılı ve Sözlü Sınava Giriş Belgesi Olarak Belgelemek İçin Yazdırılacak Olup, Adaylar Sınava Gelirken Online Başvuru Formu ve Kimlik Belgesini Bulundurmaları Gerekmektedir”.
 • Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 • Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu Durumda Kayıt Alınmış Olsa Bile Adayın Kaydı İptal Edilecektir.
 • Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulun’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.
 •  Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi veya e- devlet mezun belgesi. (Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi. (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih İşlem
23.07.2020 01.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları
6-7.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları
9.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Sonuçlarının İlanı
12-14.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Ücretli Kontenjandan Yerleşen Öğrencilerin Kesin Asil Kayıtların Yapılışı
15.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Tam Burslu Kontenjandan Yerleşen Öğrencilerin Kesin Asil Kayıtların Yapılışı
16.10.2020 Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Yedek Kayıtların Yapılışı

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ücretli kontenjandan yerleşen öğrenciler kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklar 12.10.2020 -14.10.2020 tarihleri arasında 17:00’ye kadar, tam burslu kontenjandan yerleşen öğrenciler ise 15.10.2020 saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış Bilgi, Eksik Belge veya Posta Yolu İle Yapılan Müracaatlar Kabul Edilmeyip Geçersiz Sayılacaktır.

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş, (https://www.karatay.edu.tr/FakulteFormlar/sagens.html-FR-0055)
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet mezuniyet belgesi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 • Not döküm belgesi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES sonuç belgesi, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.) (2015 ALES sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.)
 • İki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • Burstan yararlandığını gösteren belge. (Burstan yararlananlar için geçerlidir.)

ÜCRET VE ÖDEME

            Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.
Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli) 1/4’ü birinci dönemde, 1/4’ü ikinci dönemde, 1/4’ü üçüncü dönemde, kalan 1/4’ü ise dördüncü dönemde olmak üzere 4 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.
Yüksek Lisans program ücretinin (Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

   UYGULANACAK BURSLAR

Burs Uygulanacak Kişi / Kurum Yüksek Lisans Doktora
KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere %50 Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30
KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci) Ücretsiz
KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı Araştırma görevlileri, Öğretim görevlilerine Rektör Onayı ile, Üniversitemizde görev yapan ve diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi olarak Üniversitemizin herhangi bir Enstitü programından ders alan Araştırma Görevlilerine Ücretsiz Ücretsiz
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele* %75 %75
KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline %70 %70
KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına %30 %30
Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Not: Bursluluk süresi tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak bir; doktora programlarında ise ilave olarak iki dönem daha devam edecektir.