KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitümüz; Üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde bilimsel araştırma, disiplinlerarası yaklaşım ve toplumsal fayda ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. 
Enstitüsü’nün amacı; önemli seviyede karmaşık hale gelen toplumsal hayatın, ekonominin, ticaretin ve sanayinin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilecek, ilgili sahalardaki bilim dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası çapta bilime katkıda bulunabilecek, sanayinin-ticaretin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, işbirliğini sağlayabilecek tezleri ve projeleri hazırlatmak suretiyle adayları yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. 

Enstitü Yönetimi 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. 

Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 

Celaleddin ÇIBIK

Enstitü Sekreter V.

Enstitü Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ (Müdür V., Enerji Yönetimi Anabilim Dalı) 

Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN (Müdür Yardımcısı) 

Prof.Dr. Osman OKKA (İşletme Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof.Dr. Çağatay ÜNÜSAN 

Yrd.Doç.Dr. Bilge AFŞAR (Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KİZİR (Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Enstitü Kurulu

Müdür V: Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem TUNÇEZ

Müdür Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN

İşletme Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Osman OKKA

Uluslararası  Ticaret Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat CANITEZ

Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Erol KOZAK 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATILGAN

Grafik Tasarım Anabilim Dalı Başkan V. : Yrd. Doç. Dr. Hülya KAROĞLU