2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarı Yılında KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’ne 23.07.2020  tarihinden 01.10.2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. İlgili programların kontenjanları ve başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA KONTENJAN SAYILARI ve ÜCRETLERİ

Anabilim Dalı

Kontenjan Sayısı

Ücretler

İşletme Doktora

15

 24.000

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora

15

24.000

İşletme Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

Tarih Tezli Yüksek Lisans

15

20.000

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

30

18.000

Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

30

18.000

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans

30

18.000

BAŞVURU ŞARTLARI
İŞLETME DOKTORA PROGRAMI
İşletme Doktora Programına başvuracak adayların;

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, İslam Ekonomisi ve Finans, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Maliye, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi programlarının tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
• ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
• Adayların programa öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.
• Adayların yapılacak yazılı bilim sınavı ve mülakat sınavı sonucunda toplam 70 puan (%50 yazılı bilim sınavı + %50 mülakat sınavı) alması şartı aranır.
Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Dil puanının %20’i,
 • Yüksek lisans not ortalamasının %10’i,
 • Mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %20’si alınarak hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;
• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

 • ALES, Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
 • Yapılacak yazılı ve sözlü değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;

 • Hukuk Fakültesi mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
 • Lisans mezuniyetinde 4.00 üzerinden en az 2.20 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Dört yıllık lisans mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma şartı aranır.
 • Lisans mezuniyeti sosyoloji ile eş değer olmayan adaylara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA PROGRAMI
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı’na Başvuru Şartları:

 • Program kısıtlaması olmaksızın tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Lojistik Yönetimi bölümlerinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır.
 • ALES Eşit Ağırlık puanı türünden en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.
 • YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan alması gerekmektedir.
 • Yapılacak yazılı değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
 • Başvuru yapan öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesinde:
  • ALES puanının %50’si
  • Dil puanının %10’u
  • Yüksek lisans not ortalamasının %10’u
  • Yazılı sınavın %30’u alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

ULUSLARARASI TİCARET TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eşdeğer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
 • Yapılacak yazılı ve sözlü değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL GÜVENLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Fakültelerin ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden mezun olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 alınmış olma şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
GRAFİK TASARIM TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • ALES Eşit Ağırlık (EA), Sayısal (SAY) veya Sözel (SÖZ) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
 • Lisans mezuniyeti Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Resim İş Öğretmenliği-Grafik Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı ile yabancı üniversitelerde benzer bölümlerden denkliği olan bölüm mezunları başvurabilirler.
 • Ayrıca diğer tüm 4 yıllık fakülte mezunları, transkriptleri göz önünde bulundurularak, aldıkları ders durumlarına göre 1 ya da 2 yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulmak üzere başvuru yapabilirler.
 • Yazılı Bilim Sınavı ve sözlü değerlendirmesi sınavlarının her birinden en az 60 puan almak.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

ENERJİ YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden herhangi birinden mezun olma,
 • ALES sınavı Eşit Ağırlık alanından en az 55 puan almış olma,
 • Yazılı Bilim Sınavına katılma şartı aranır.
 • Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.

DİSİPLİNLER ARASI AİLE DANIŞMANLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Dört yıllık lisans mezunu olma,
 • ALES Eşit Ağırlık (EA) veya Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olmak şartı aranır.
 • Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, PDR, Tıp, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik bölümü dışındaki programlardan mezun olanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

            Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerde 4 yıllık eğitim veren Tarih Bölümü, Tarih Öğretmenliği/ Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Programlarından ve Anabilim Dalı Başkanlığımızca kabul gören diğer sosyal bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,
 • ALES Eşit Ağırlık Sözel (SÖZ) türünde en az 55 puan almış olma,

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • ALES puanının %50’si,
 • Lisans not ortalamasının %20’i
 • Yazılı ve sözlü sınavın %30’u

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Lisans not ortalaması baz alınarak yerleştirme yapılır.

ENERJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yazılı Bilim Sınavına katılım şartı aranır.

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Yazılı Bilim Sınavının %60’si,
 • Lisans not ortalamasının %40’si alınarak toplam puan hesaplanır.

Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapılır.

İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL GÜVENLİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:

 • Fakültelerin ve yüksekokulların 4 yıllık bölümlerinden mezun olma,
 • Lisans mezuniyetinde 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı genel ortalamaya sahip olma,

Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;

 • Lisans not ortalaması baz alınarak yerleştirme yapılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular internet üzerinden 23.07.2020  tarihinden 01.10.2020 tarihine kadar http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  adresinden yapılacaktır.  (Yabancı uyruklu adaylar KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre öğrenci alınacaktır.)
Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tekrar onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 • Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin aslından taratılarak (PDF) online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Online Başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirerek, başvuru sisteminden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklardır. “Online Başvuru Formu” Yazılı ve Sözlü Sınava Giriş Belgesi Olarak Belgelemek İçin Yazdırılacak Olup, Adaylar Sınava Gelirken Online Başvuru Formu ve Kimlik Belgesini Bulundurmaları Gerekmektedir”. ( Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu Durumda Kayıt Alınmış Olsa Bile Adayın Kaydı İptal Edilecektir. 
 • Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunamazlar. (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı yaptırmış mezun olanlar müracaat edebilir.)
 • Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulun’nun web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme verisi yapılarak değerlendirilecektir.
 •  Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • Yüksek Lisans / Doktora Programı başvurusunda Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi veya e- devlet mezun belgesi. (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
 • Yüksek Lisans / Doktora Programı başvurusunda Not Döküm Belgesi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuracak adaylar için ÖSYM sitesinden alınmış ALES sonuç belgesi. (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 ve üzeri bir puan almış olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Vesikalık fotoğraf, (Vesikalık fotoğraf dışında ve JPG formatında fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi beş yıl, diğer sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.)

ÖNEMLİ TARİHLER

Tarih

İşlem

23.07.2020 01.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları

6-7.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları Mülakat ve Yazılı Sınavları

9.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Sonuçlarının İlanı

12-14.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Ücretli Kontenjandan Yerleşen Öğrencilerin Kesin Asil Kayıtların Yapılışı

15.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Tam Burslu Kontenjandan Yerleşen Öğrencilerin Kesin Asil Kayıtların Yapılışı

16.10.2020

Tezli- Tezsiz- Doktora Programlarına Yeni Başvuruları ve Yatay Geçiş Müracaatları Yedek Kayıtların Yapılışı

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ücretli kontenjandan yerleşen öğrenciler kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklar 12.10.2020 -14.10.2020 tarihleri arasında 17:00’ye kadar, tam burslu kontenjandan yerleşen öğrenciler ise 15.10.2020 saat 17:00’ye kadar mesai gün ve saatleri içerisinde Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verdiğiniz kişi aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış Bilgi, Eksik Belge veya Posta Yolu İle Yapılan Müracaatlar Kabul Edilmeyip Geçersiz Sayılacaktır.

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş, (https://www.karatay.edu.tr/FakulteFormlar/FBE.html-FR-0055)
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesi ve fotokopisi veya e- devlet mezuniyet belgesi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
 • Not döküm belgesi ve fotokopisi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir. 2015 ALES sonbahar dönemi ve sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.)
 • İki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Yabancı dil sonuç belgesi, (Doktora Programı başvuruları için)
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • Burstan yararlandığını gösteren belge. (Burstan yararlananlar için geçerlidir.

ÜCRET VE ÖDEME

            Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır.  Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.

Yüksek Lisans program ücretinin (Tezli) 1/4’ü birinci dönemde, 1/4’ü ikinci dönemde, 1/4’ü üçüncü dönemde, kalan 1/4’ü ise dördüncü dönemde olmak üzere 4 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Yüksek Lisans program ücretinin (Tezsiz) 1/3’ü birinci dönemde, 1/3’ü ikinci dönemde kalan 1/3’ü ise üçüncü dönemde olmak üzere 3 eşit parçada tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.

Doktora Programı (Normal ve Bütünleşik) ücretinin 1/8’i birinci dönemde, 1/8’i ikinci dönemde, 1/8’i üçüncü dönemde, 1/8’i dördüncü dönemde, 1/8’i beşinci dönemde, 1/8’i altıncı dönemde, 1/8’i yedinci dönemde kalan 1/8’i ise sekizinci dönemde 8 eşit parçada program ücretinin tamamı tahsil edilir. Ayrıca her parça 4 taksitte ödenebilir.
UYGULANACAK BURSLAR

Burs Uygulanacak Kişi / Kurum

Yüksek Lisans

Doktora

KTO Karatay Üniversitesi lisans mezunu olan öğrencilere

%50

Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde %50, Yalnızca Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde %30

KTO Karatay Üniversitesi derece ile lisans mezunu olan öğrencilere (Bölüm bazında ilk 3 öğrenci)

Ücretsiz

KTO Karatay Üniversitesinin tam zamanlı Araştırma görevlileri, Öğretim görevlilerine Rektör Onayı ile, Üniversitemizde görev yapan ve diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi olarak Üniversitemizin herhangi bir Enstitü programından ders alan Araştırma Görevlilerine

Ücretsiz

Ücretsiz

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele*

%75

%75

KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline

%70

%70

KTO Karatay Üniversitesi tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına

%30 %30

Uluslararası öğrencilerden Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanmaları halinde Lisansüstü bursuna başvuruda bulunacak öğrencilere

Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Not: Bursluluk süresi tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak bir; doktora programlarında ise ilave olarak iki dönem daha devam edecektir.