adli-bilisim-muhendisligi-tezli-yuksek-lisans-programi

Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Halen önemli düzeyde uzman/bilirkişi ihtiyacı bulunan bilişim suçları ile mücadele alanında nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademik kariyerlerini sürdürmek amacında olan genç akademisyenlere yol açmak olacaktır.

Adli bilişim; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.

Sanal dünyanın gelişmesine paralel olarak, Adli Bilişim Mühendisliği de aynı oranda gelişmektedir. Günümüz sosyal yaşamın parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.