doktora-programlari

Doktora Programları

İnşaat Mühendisliği Normal Doktora

İnşaat mühendisliğinin ilgili alanlarında teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin araştırma yapma yeteneğine sahip bilgi üretebilen doktoralı mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İnşaat Mühendisliği Bütünleşik Doktora

İnşaat mühendisliğinin ilgili alanlarında teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin araştırma yapma yeteneğine sahip bilgi üretebilen doktoralı mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Mimarlık Normal Doktora

Bu doktora programını tamamlayan araştırmacılar mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşarak mimarlık bilimine yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

Mimarlık Bütünleşik Doktora

Bu doktora programını tamamlayan araştırmacılar mimarlık disiplini kapsamında kendi belirlediği alanda uzmanlaşarak mimarlık bilimine yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.

 

İşletme Doktora Programı

Doktora programı, YÖK’ün lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde de belirtildiği gibi “öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır” Bu minvalde programın temel amacı öğrencileri öncelikle sosyal bilim felsefesi ve metodoloji gibi konularda yetkin kıldıktan sonra işletmenin bilim dalları olan yönetim-organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarına özgün ve bilimsel bir katkı sağlayacak şekilde yetiştirmektir.