Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt esnasında aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz şekilde, Enstitümüze şahsen veya noterden vekalet verilmiş olan vekil aracılığı ile teslim etmeleri gerekmektedir. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş, (Web sayfası formlar bölümü FR-0055)
 • Taahhütname ve Bilgilendirme metni (E-posta adreslerine gönderilmiştir. Kayıt Masasından da temin edilebilir)
 • Fotoğraf (1 Adet),
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi,
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet mezuniyet belgesi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin alınmış olması gereklidir.)
 • Not Döküm belgesi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Doktora Programları ve İngilizce eğitim veren Lisansüstü Programlar için yabancı dil sonuç belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • Burstan yararlandığını gösteren belge. (Burstan yararlananlar için geçerlidir.)*

Not: Kesin Kayıt esnasında online başvuruda beyan ettiğiniz evrakların asılları istenecektir. Online sistemlerin ürettiği doğrulanabilir belgeler hariç ıslak imza ve ıslak mührü olmayan belgeler KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

* Üniversitemizle yapılan protokoller kapsamında hak edilen veya burs tablomuzda bahsedilen kurum-kuruluş çalışanları / üyeleri ile eş ve çocukları için uygulanacak indirimler ücret ödemesi yapılmadan önce sisteme işlenebilmesi için;

Üye olunan kurum/kuruluştan alınacak üyelik belgesi, ticaret sicil belgesi ve imza sirküsü. Eş ve çocuklar için vukuatlı nüfus kaydı örneği,

Kurum çalışanı ise kurum kimlik belgesi,

Lisansüstü öğrenci alım ilan metninde ve web sayfamızda burs ve indirim şartları ilan edilmektedir. Eğer bursunuz veya indiriminiz var ise öğrenim ücretini yatırmadan önce Burs Ofisine başvurmanız gerekmektedir.

 

Öğrenim Süreleri

 

Lisansüstü programlarda normal öğrenim süreleri; tezsiz yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl, doktora programlarında sekiz yarıyıldır.

Lisansüstü programlarda azami öğrenim süreleri; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında altı yarıyıl, doktora programlarında ise on iki yarıyıldır.

Ödeme Bilgisi

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır. Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılabilir.

Lisansüstü Eğitim Ücretlerinde her dönem maksimum ÜFE/TEFE oranında ücret artışı yapılabilir.

Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) uçuş ücreti 56.000 € dur. 3 Dönemde eşit parçalarla ödenir.

Lisansüstü Eğitim Ücretlerinde her dönem Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda ücret artışı yapılabilir.

İlişik Kesme

Lisansüstü programlara ilk kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrencilerden herhangi bir sebeple ayrılmak isteyen olması durumunda;

İlk kayıttan (Kesin Kayıt) / Kayıt yenilemeden (Ders Kaydı) itibaren İkinci (2.) hafta sonuna kadar %25

Üçüncü (3.) hafta %50

Dördüncü (4.) hafta %75 kesinti yapılarak ücret iadesi yapılır.

Dördüncü (4.) haftanın sonu itibariyle ücret geri ödemesi yapılmaz.

Not: Yönetim Kurulu Kararı ile geç kayıt yenileme işlemi (ders kaydı) yaptıran öğrencilerden ayrılmak isteyenlerin olması durumunda ücret iadesi yapılırken, geç olarak yapılan kayıt yenileme tarihinin önemi dikkate alınmaz. Öğrenci zamanında kayıt yenileme işlemi yaptığı öngörülerek yukarıda belirtilen ücret kesme işlemi yapılır.

Ders Ücreti Hesaplanması (Doktora / Tezli / Tezsiz / Bilimsel Hazırlık / Özel Öğrenci / Yatay geçiş)

Program ücretinin Dönem başına düşen miktarın ilgili programın müfredatında bulunan dönem ders sayısına bölünmesi ile bulunan ücret bir (1) ders ücretidir.

Yüksek Lisans Tez/proje aşamasında yatay geçiş ile gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.

Doktora Yeterlik ve tez aşamasında yatay geçiş ile gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin program süresi, kaydoldukları dönem itibariyle, daha önce öğrenim gördükleri dönemler göz önünde bulunarak hesaplanır.

Kayıt yapıldıktan sonra azami süreler;

Tezsiz Yüksek Lisans Programı en fazla 3 dönemde tamamlanmak zorundadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı normal süresi 2 dönem ders dönemi, 2 dönem tez dönemi olmak üzere toplam (2 yıldır) 4 dönemdir. Azami süresi 6 dönem (3 yıl). Ancak öğrencilerimiz Tezli Yüksek Lisans ders döneminde en fazla 4 dönem (2 yıl) geçirebilirler.

Doktora Programlarında normal süre 8 dönem (4 yıl) azami süre (6 yıl) 12 dönemdir. Ancak öğrencilerimiz en geç 5. Dönemin sonunda Yeterlilik sınavına giremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. İki kez Yeterlilik sınavından başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir. TİK dönemlerinde üst üste iki kez başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.  

Akademik izinler (kayıt dondurma) azami sürelerden sayılmaz.

Yedek Listeden Kesin Kayıt hakkı kazanan Öğrencilerimizin Kayıtları

Enstitü Web Sayfasında ilan edilen başvuru kabul listesinde yedek olarak ismi bulunan öğrenciler akademik takvimde (ilan metninde) belirtilen süre içerisinde kesin kayıt hakkı elde etmeleri halinde Enstitülerimiz tarafından aranmaktadır.

UYARI: Başvuru esnasında telefon ve e-postanızın doğru yazıldığını kontrol ediniz.