FR-0037-Özel Öğrenci Başvuru Formu
FR-0044- Danışman İstem Dilekçesi.
FR-0046-Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi
FR-0047-Danışman Değişikliği Dilekçesi
FR-0049-Tez Öneri Dilekçesi
FR-0050 Proje Öneri Dilekçesi
FR-0051-Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi
FR-0052-Proje Konusu Değişikliği Dilekçesi
FR-0053 Lisansüstü Akademik İzin Dilekçesi
FR-0054 Lisansüstü İlişik Kesme Dilekçesi
FR-0055 Lisansüstü Özgeçmiş Formu
FR-0056-Proje Değerlendirme Dilekçesi
FR-0057-Proje Teslim Formu
FR-0059-Orijinallik Raporu
FR-0061-Tez Savunma Onay Dilekçesi
FR-0062-Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu
FR-0064-Tez Biçimsel Değerlendirme Formu
FR-0065-Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formu
FR-0066-Savunma Sonrası Tez Teslim Formu
FR-0407 Doktora Tezi Öneri Savunma Raporu
FR-0409 Tezin Savunulabilir ve Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Tez İzleme Komitesi Görüş Dilekçesi
FR-0410 Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu
FR-0415 Doktora Tez Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Formu ve Tez Teslim Taahhüt Formu
FR-0421_cd_kapagi
FR-0485 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FR-0495 Lisansustu Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılmamasına İliskin Öneri Dilekçesi
FR-0550 Lisansüstü Ögrenci Kayıt Taahhütnamesi
FR-0551 Llisansüstü Programlara Kesin Kayıt Evrak Listesi
FR-0560 Doktora Süreç İzleme Formu
FR-0607 Eş Danışman İstem Dilekçesi

DOKTORA FORMLARI

DOKTORA YETERLİK FORMLARI

FR-0402 Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu
FR-0403 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı
FR-0444 Doktora Yeterlik Sınav Kağıdı
FR-0443 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu

Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Formları

FR-0405 Doktora Tez Öneri Dilekçesi
FR-0406 Doktora Tez İzleme Komitesi ve Tez Önerisi Sınav Formu
FR-0407 Doktora Tezi Öneri Savunma Raporu

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Formları

FR-0408 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Ara Rapor Formu
FR-0485 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FR-0486 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Jüri Üyelerine Tez İzleme Sınavı Görevlendirme Teslimi Taahhüt Formu

Doktora Tez Savunma Formları

FR-0409 Tezin Savunulabilir-Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Tez İzleme Komitesi Görüş Dilekçesi
FR-0410 Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu
FR-0411 Doktora Orijinallik Raporu Formu
FR-0412 Doktora Tezinden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu
FR-0413 Doktora Tez Savunması Sonuç Tutanağı
FR-0415 Doktora Tez Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Formu ve Tez Teslim Taahhüt Formu

Doktora Mezuniyet Formları

FR-0417 Doktora Tez Etik Kuralları Uyum Beyan Formu
FR-0419 Doktora Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları Tarafından Kullanılan Formlar

Lisansüstü Ders Açma ve Ders Programı Formu
Lisansüstü Ders Saydırma Formu