2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Öğrenim Süreleri

 • Lisansüstü programlarda normal öğrenim süreleri; tezsiz yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl, doktora programlarında sekiz yarıyıldır.
 • Lisansüstü programlarda azami öğrenim süreleri; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında altı yarıyıl, doktora programlarında ise on iki yarıyıldır.

Ödeme Bilgisi

 • Burslar / İndirimler tezli programlarda 5 dönem, tezsiz programlarda 3 dönem, doktora programlarında ise 10 dönem geçerlidir. Bu sürelerin tamamlanması halinde, belirlenen program dönem ücreti tahsil edilir.
 • Doktora program ücreti 8 dönemde, Tezli Yüksek Lisans program ücreti 4 dönemde, Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti 2 dönemde tahsil edilir. Ayrıca her dönem ücreti 4 taksitte ödenebilir.
 • Uluslararası öğrenciler hariç, program öğrenim ücretinin tamamının nakit ödenmesi halinde %6, tamamının kredi kartı ile tek çekim olarak ödenmesi halinde ise %5 indirim yapılır.
 • Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
 • Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı banka kartları ile yapılır. Kredi kartı ödemeleri web sitemizde yer alan Sanal POS ile yapılır.
 • Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) uçuş ücreti 55.000 € dur. 3 Dönemde eşit parçalarla ödenir.
 • Lisansüstü Eğitim Ücretlerinde her dönem Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda ücret artışı yapılabilir.

İlişik Kesme

Lisansüstü programlara ilk kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrencilerden herhangi bir sebeple ayrılmak isteyen olması durumunda;

 

İlk kayıttan (Kesin Kayıt) / Kayıt yenilemeden (Ders Kaydı) itibaren akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasının;

 • İkinci (2.) hafta sonuna kadar %25
 • Üçüncü (3.) hafta %50
 • Dördüncü (4.) hafta %75 kesinti yapılarak ücret iadesi yapılır.
 • Dördüncü (4.) haftanın sonu itibariyle ücret geri ödemesi yapılmaz.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile geç kayıt yenileme işlemi (ders kaydı) yaptıran öğrencilerden ayrılmak isteyenlerin olması durumunda ücret iadesi yapılırken, geç olarak yapılan kayıt yenileme tarihinin önemi dikkate alınmaz. Öğrenci zamanında kayıt yenileme işlemi yaptığı öngörülerek yukarıda belirtilen ücret kesme işlemi yapılır.

Ders Ücreti Hesaplanması (Doktora / Tezli / Tezsiz / Bilimsel Hazırlık / Özel Öğrenci / Yatay geçiş)

 • Program ücretinin Dönem başına düşen miktarın ilgili programın müfredatında bulunan dönem ders sayısına bölünmesi ile bulunan ücret bir (1) ders ücretidir.
 • Doktora Yeterlik ve tez aşamasında veya Yüksek Lisans Tez/proje aşamasında yatay geçiş ile gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.
 • Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin program süresi, kayıt oldukları dönem itibariyle, daha önce öğrenim gördükleri dönemler göz önünde bulunarak hesaplanır.