Tez dönemine geçen öğrencilerimiz Form0049 Tez Öneri Dilekçesi ile Enstitümüze başvuru yapabilirler. Dijital ortamda doldurulmayan ve ilgili imzaları eksik olan formlar kabul edilmemektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri de Form0050 Proje Öneri Dilekçesini Enstitümüze teslim eder.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi itibariyle Tez öneri Formları, Seminer tutanakları ile birlikte teslim edilecektir.

Not: Yapacağınız çalışmada Etik Kurul Onayına ihtiyacınız olması halinde Etik Kurul başvurusunu yapmayı unutmayınız. Etik Kurul başvurularının sonuçlanma süresi ortalama 45 gündür. Etik kurullar ile ilgili bilgilere üniversitemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.