• Yüksek Lisans öğrencilerin danışman atamaları en geç 1. yarı yılın sonuna kadar yapılmalıdır. Doktora öğrencilerin danışman atamaları en geç 2.yy. sonuna kadar yapılmalıdır.

    Öğrenci; ilk ders dönemi içinde Form 0044 Tez Danışmanı İstem Dilekçesini ilgili danışman ve anabilim dalı başkanlığına onaylatıp Enstitüye teslim eder. Danışman seçim işlemi yapmayan öğrenciler için Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi doğrultusunda bir danışman ataması yapılır.

    Enstitü Yönetim Kurulumuz öğrencilerimize danışman ataması yaparken YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. Maddesi 2. Fıkrası “tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.” hükmü çerçevesinde danışman ataması yapar.