• Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme gibi eğitime ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydı toplam iki yarıyıla kadar her defasında en fazla bir dönem olmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. İzin başvuruları gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte zorunlu nedenler dışında ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulunun kararı üzerine öğrenci izinli sayılır.

    Doktora programında tez savunma aşamasındaki öğrencilere, iki yarıyıldan daha fazla izin verilebilir. Bu öğrencilerin izin istekleri de gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte, zorunlu nedenler dışında, ders ekle-sil süresinin sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli geçen dönemler öğrenim sürelerine katılmaz.

    Ekle -sil sürelerine akademik takvimden bakabilirsiniz.

    Nasıl Başvurulur;

    Öğrencilerimiz Form 0053 kayıt dondurma Dilekçesini Mali İşler Direktörlüğüne onaylattıktan sonra Enstitümüze teslim ederler. Akademik izin alınacak dönemde ödenecek olan Eğitim Öğretim ücretinin %20 si Mali İşler Direktörlüğüne onaydan önce ödenir. Ödenen Eğitim Öğretim ücretinin %20 si eğitime devam edilecek bir sonraki döneme mahsup edilir. Bir sonraki dönemde eğitime devam edilmez ise akademik izin için ödenen eğitim öğretim ücretinin %20 si geri ödenmez.