Lisansüstü Programlara başvurular  https://obs.karatay.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx  web adresinden tarihleri ​​arasında online olarak alınacaklar.

Online başvuru işlemlerinin ardından, adayların bilgilerinin tam ve doğru girdiklerine ilişkin onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değiştirme ya da başka bir düzeltme işlemi yapılırsa tekrar onay verilmesi gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

Başvuru evrakları başvurusuna esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgeler PDF formatında online başvuru sistemi yüklenecektir.

Adaylar ancak bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.

Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinde yer alan 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği değerlendirilecektir.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan müracaatçıların 4’lük ve 100’lük sistem dışındaki not ortalamalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 100’lük not sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.