Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile bitirmiş öğrencilerimiz bir ay içerisinde FR 0406 kodlu form ile Tez İzleme Komitesi’nin kurulumu için danışman önerisini Enstitümüze ulaştır. (Tez Önerisi ile Tez izleme Komitesi kurulumuna aynı formla başvurabilirsiniz.)

Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile bitirmiş ve Tez İzleme Komitesi (TİK) atanmış öğrencilerimiz FR 0406 kodlu form ile tez öneri sınav yeri ve tarihini Enstitümüze ulaştırır. Tez Öneri Sınavı görevlendirme yazıları Tez izleme Komitesine EBYS ile öğrenciye e-posta ile ulaştırılır. Öğrenci tez proje ile ilgili yazılı raporunu tez izleme sınav tarihinden en az on beş gün önce tez ileme komitesine ulaştırmak zorundadır.