Doktora Tez İzleme Komitesi sınavlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz doktora tez savunmasına girebilirler. Tez savunmasına girecek öğrencilerimiz Enstitüye en az 30 gün önce başvuru yapar.

Nasıl Başvurulur;

Öğrencilerimiz FR-0409 Tezin Savunulabilir-Tez Yazım Kurallarına Uygun Olduğuna İlişkin Tez İzleme Komitesi Görüş Dilekçesi, FR-0410 Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu ve FR-0411 Doktora Orijinallik Raporu Formu (eki Turnitin raporu), FR-0412 Doktora Tezinden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu kodlu formları ıslak imzalı olarak Enstitümüze teslim ederler. FR-0411 kodlu formun eki intihal raporudur. Tez savunma sınavı görevlendirme yazıları Tez Savunma Jürisine EBYS ile öğrenciye e-posta ile ulaştırılır. Öğrenci Tez Savunma gününden en az 20 gün önce tezini tez savunma jüri üyelerine FR-0415 Doktora Tez Sınavı Jüri Üyelerine Görevlendirme Formu ve Tez Teslim Taahhüt Formu imzalatarak dağıtır.

Tez Savunma Günü;

Tez savunmanızın yapılacağı salona bir saat kadar erken geliniz. FR-0413 Doktora Tez Savunması Sonuç Tutanağı (bir adet) ile Enstitümüzün Tez Yazım Kılavuzu Şablonundan ulaşabileceğiniz Kabul ve Onay sayfasından (üç adet) hazırlayarak jürinize teslim edilmelidir.

 

Savunma Sonrası

FR-0417 Doktora Tez Etik Kuralları Uyum Beyan Formu

FR-0419 Doktora Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

FR-0417 Doktora Tez Etik Kuralları Uyum Beyan Formu

FR-0419 Doktora Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

Doktora Tez savunması sonrasında FR-0412 ve FR-0413 kodlu formlar Enstitümüze teslim edilmelidir.

Tez savunmasından başarılı olan öğrencilerimiz doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve cd içerisinde dijital halini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

Tezinizi Enstitümüz web sayfasında bulunan Tez Yazım Kılavuzu & Seminer Yazım Şablonuna göre düzenleyiniz. Sonrasında tezinizi şeklen kontrol edilmesi için Enstitümüz e-posta adresine ([email protected]) Word formatında göndermelisiniz. Basım işlemini şekil kontrolünden sonra onay verildikten sonra gerçekleştirebilirsiniz.

Enstitümüze teslim edeceğiniz tezlerin ikisinde ciltlenmiş ve dijital halinde ıslak imzalar bulunmalıdır. Diğer ciltlenmiş ve dijital halinde ise kişisel verileri koruma kanunu gereğince ıslak imzaların olmaması gerekmektedir.