2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Öğrenim Süreleri

 • Lisansüstü programlarda normal öğrenim süreleri; tezsiz yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl, doktora programlarında sekiz yarıyıldır.
 • Lisansüstü programlarda azami öğrenim süreleri; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında altı yarıyıl, doktora programlarında ise on iki yarıyıldır.

Ödeme Bilgisi

 • Burslar / İndirimler tezli programlarda 5 dönem, tezsiz programlarda 3 dönem, doktora programlarında ise 10 dönem geçerlidir. Bu sürelerin tamamlanması halinde, belirlenen program dönem ücreti tahsil edilir.
 • Doktora program ücreti 8 dönemde, Tezli Yüksek Lisans program ücreti 4 dönemde, Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti 2 dönemde tahsil edilir. Ayrıca her dönem ücreti 4 taksitte ödenebilir.
 • Program öğrenim ücretinin tamamının nakit ödenmesi halinde %6, tamamının kredi kartı ile tek çekim olarak ödenmesi halinde ise %5 indirim yapılır.
 • Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.
 • Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı banka kartları ile yapılır. Kredi kartı ödemeleri web sitemizde yer alan Sanal POS ile yapılır.
 • Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) uçuş ücreti 55.000 € dur. 3 Dönemde eşit parçalarla ödenir.
 • Lisansüstü Eğitim Ücretlerinde her dönem Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda ücret artışı yapılabilir.

İlişik Kesme

Lisansüstü programlara ilk kayıt yaptıran öğrenciler ile kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrencilerden herhangi bir sebeple ayrılmak isteyen olması durumunda;

 • İlk kayıttan (Kesin Kayıt) / Kayıt yenilemeden (Ders Kaydı) itibaren İkinci (2.) hafta sonuna kadar %25
 • Üçüncü (3.) hafta %50
 • Dördüncü (4.) hafta %75 kesinti yapılarak ücret iadesi yapılır.
 • Dördüncü (4.) haftanın sonu itibariyle ücret geri ödemesi yapılmaz.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile geç kayıt yenileme işlemi (ders kaydı) yaptıran öğrencilerden ayrılmak isteyenlerin olması durumunda ücret iadesi yapılırken, geç olarak yapılan kayıt yenileme tarihinin önemi dikkate alınmaz. Öğrenci zamanında kayıt yenileme işlemi yaptığı öngörülerek yukarıda belirtilen ücret kesme işlemi yapılır.

Ders Ücreti Hesaplanması (Doktora / Tezli / Tezsiz / Bilimsel Hazırlık / Özel Öğrenci / Yatay geçiş)

 • Program ücretinin Dönem başına düşen miktarın ilgili programın müfredatında bulunan dönem ders sayısına bölünmesi ile bulunan ücret bir (1) ders ücretidir.
 • Yüksek Lisans Tez/proje aşamasında yatay geçiş ile gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.
 • Doktora Yeterlik ve tez aşamasında yatay geçiş ile gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.
 • Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin program süresi, kayıt oldukları dönem itibariyle, daha önce öğrenim gördükleri dönemler göz önünde bulunarak hesaplanır.
DOKTORA PROGRAMLARI Program Ücreti Dönemlik Ücret Uluslararası Öğrenim Ücreti
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
İşletme Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
Mimarlık Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
Sosyoloji Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora Programı 65.000 ₺ 8.125 ₺ 4.000 $
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Program Ücreti Dönemlik Ücret Uluslararası Öğrenim Ücreti
Adli Bilişim Tezli  Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Çocuk Gelişimi Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı 50.000 ₺ 12.500 ₺ 2.000 $
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı 55.000 ₺ 13.750 ₺ 2.500 $
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe) 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2000 $ 
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
İslam İktisadı ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı  40.000 ₺ 10.000 ₺ 2.000 $
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Program Ücreti Dönemlik Ücret Uluslararası Öğrenim Ücreti
Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 52.000 ₺ 17.333 ₺ 3.000 $#
Çocuk Gelişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
Enerji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) 40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
İslam İktisadı ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı  40.000 ₺ 20.000 ₺ 2.000 $
# Pilotaj Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce) uçuş ücreti 55.000 € dur. 3 dönemde eşit parçalarla ödenir.