KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA 
BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MÜRACAAT VE KABUL KRİTERLERİ
 

Uluslararası öğrenci başvuruları online olarak https://postgrad.karatay.edu.tr adresinden yapılır.  

Uluslararası Öğrenciler Müracaat ve Kabul Kriterleri 

 1. Elektronik ortamda doldurulan bir adet başvuru formu 
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının aslının ve Türkçe tercümesinin resmî makamlar veya noter tarafından onaylanmış birer örneği), 
 3. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için lisans, doktora programlarına başvuracak adaylar için yüksek lisans transkript belgesinin aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi, 
 4.  Kimlik belgesi (süresi geçerli pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi), 
 5. Pasaportta fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti,  
 6.  Türkçe veya İngilizce yazılmış ayrıntılı özgeçmiş, 
 7.  2 (iki) adet biyometrik fotoğraf, 
 8.  Türkçe programlara başvuran adaylar için lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren C1 seviyesinde belge, 
 9.  İngilizce yüksek lisans programlara başvuran adaylar için YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan (TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Akademik: 50, CPE/CAE: 60) aldığını gösteren belge (bu belgelerden birine sahip olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına başvurup en az 70 puan almalıdır), 
 10.  Doktora programlarına başvuran adaylar için YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan (TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Akademik: 50, CPE/CAE: 60) aldığını gösteren belge (bu belgelerden birine sahip olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına başvurup en az 70 puan almalıdır), 
 11.  Varsa ikamet tezkeresi istenir.

İstenilen belgeler PDF formatında https://postgrad.karatay.edu.tr adresine yüklenecektir. 

 • Adayların başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir. Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır. 
 • Başvuruları uygun bulunan adayların listesi Enstitü resmî internet sayfasında yayınlanır. Başvuruları uygun bulunan adaylar gerek görüldüğü takdirde ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıkları tarafından sözlü/yazılı sınava davet edilirler. Davet edildiği halde sözlü/yazılı sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz. 
 • Türkçe programlara başvuran adayların yeterli seviyede Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) veya eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan kurumlar tarafından Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde ücret mukabilinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavdan en az C1 seviyesinde başarı sağlayanlar lisansüstü programlara devam ederler. C1 seviyesinde yeterli Türkçe bilgisine sahip olmayan öğrenciler KARDİL’de veya eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan kurumlar tarafından düzenlenen Türkçe kurslarda 1 yıl süreyle Türkçe Dil eğitimi almak üzere öğrenim görürler ve bu süre için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılırlar. Bu öğrenciler daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra lisansüstü öğrenime başlayabilirler. Bu sürenin sonunda Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 • “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı” ile KARDİL’de Türkçe Yeterlik Sınavı ve/veya Türkçe Dil Kursu için alınan ücret lisansüstü programlar için alınan ücrete dâhil değildir. KARDİL’de Türkçe eğitimi alıp Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler başlayacakları lisansüstü programlar için Lisansüstü eğitim ücreti ödeme ve iade yöntemleri uygulanır. 
 • Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan mevzuata tabidirler. 

*Yurtdışından kabul edilecek öğrenci adaylarından alınacak başvuru ücreti her akademik yılın başında Mütevelli Heyet Kararıyla tespit edilir. KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitü Müdürlüğünün resmî internet sayfasından ilan edilir; kayıt öncesi program ücretinin indirim yapılmaksızın tamamı tahsil edilir. Kayıt sonrası bu ücret hiçbir koşulda iade edilmez.