Tezimi hazırladım, ne yapmalıyım?

 • Yüksek Lisans teziniz savunma sınavına girmeye hazır hale geldi ise savunma sınavına girebilmeniz için;
 • Mezuniyet ön şartını yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.
 • Danışmanınız tarafından tezinizin İntihal oranı tespit edilmelidir. Bu oran %30’un altında çıkmalıdır.
 • Yüksek Lisans tezinizin İntihal oranı %30’ un altında değil ise tezinizi düzenleyerek oranı sağlamanız gerekmektedir.
 • Yüksek Lisans tezinizin İntihal oranı %30’ un altında çıktı ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web https://lisansustu.karatay.edu.tr/ adresinde bulunan aşağıdaki formlar Danışmanınız ile birlikte hazırlanmalıdır.
 • FR-0059-Orijinallik Raporu (eki “İntihal raporu” olmadır)
 • FR-0061-Tez Savunma Onay Dilekçesi
 • Yukarıda sayılan evraklar ve mezuniyet ön koşul evrakınız Enstitüye teslim edildiğinde savunma sınavı süreciniz başlamış olacaktır.

Not: Tez Savunma Onay Dilekçesinde savunma tarihi oluştururken, evrakı enstitüye vereceğiniz tarihten en az 20 gün sonra savunma tarihi alınması ve savunma yapacağınız sınıfın ilgili tarihlerde müsait olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yüksek Lisans Tez Savunma sınavı öncesi yapmanız gerekenler;

 • Görevlendirme yazılarınızı ve tezinizin spiral baskılarını veya pdf dosyalarını, Jüri üyelerine (yedek üyeler dahil) savunma tarihinden on beş gün öncesinden teslim etmeniz gerekmektedir.
 • “FR-0062 - Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu” öğrenci tarafından asıl ve yedek jüri üyelerine tezin bir nüshası verilirken imzalatılacak ve Enstitüye teslim edilecektir.
 • Savunma günü imzalatılmak üzere; Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formu (FR-0065) (1 Adet) ile Enstitünün web sayfasındaki hızlı erişim sekmesinde, tez yazım yönerge ve ekleri kısmındaki eklerden ulaşabileceğiniz Kabul ve Onay sayfasından üç nüsha hazırlayıp çıktı almanız gerekmektedir.

Dikkat! Kabul ve Onay sayfasını savunma sınavınıza girecek jüri üyelerinden oluşmalı ve sırası ile jüri üyesi, jüri üyesi, tez danışmanı olmak üzere kılavuz şablonuna uygun olarak imza çizgileri silinmeden hazırlanmalıdır. Enstitü müdürü adı soyadı ve unvanı yazılmalıdır.

Eş danışmanınız var ise; jüri olarak oy kullanma yetkisi olmadığından kabul onay sayfasına yazılmamalı veyahut yazılırsa imzası bulunmamalıdır ve imza çizgisi kaldırılmalıdır.

 Yüksek Lisans Tez Savunma Günü;

 • Savunma sınav saatinizden bir saat önce savunma yapacağınız salonu kontrol ediniz.
 • Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formunu (FR-0065) ile Kabul ve Onay sayfası imzalatılmalı ve 3 iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir. Tutanağı enstitüye ulaşmayan öğrencilerin savunma sınavına katılmadığı öngörülecektir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavınız sonrasında;

 • Savunma sınavınızdan çıktıktan sonra imzalatılan tüm evraklar Enstitüye teslim edilmelidir.
 • Mezun İşlemleriniz;
 • Eğer öğrenci savunma sınavından düzeltme aldıysa; savunma süreci sizin için yeniden başlayacaktır. Öğrenci savunma sınavına girmiş olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde tekrar savunma sınavına alınmalıdır. Örneğin; 21 Ocak tarihinde ilk savunmasına girmiş ve düzeltme almış olan öğrenci, en geç 21 Nisan tarihinde 2. Kez savunma sınavına girecektir. Bunun için 1 Nisan tarihinde yine savunma sınavı başvuru evraklarını (FR-59, Turnitin raporu ve FR- 61) Enstitüye teslim etmeli ve savunma sınavı başvurusu yapmalıdır.
 • Eğer öğrenci savunma sınavından geçtiyse; savunma sınavına girmiş olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde tezini şekil kontrolü için enstitüye göndermeli ve basım onayından sonra baskı halinde teslim etmelidir.
 • Mezuniyet onayları OBS üzerinden alınmakta olup öğrencinin ilişik kesmek için form doldurmasına gerek yoktur. Süreç Enstitü öğrenci işleri tarafından takip edilmektedir.

NOT 1: Formlarınızın gerekli yerlerini (isim, soyisim, öğrenci numarası vb.) elektronik ortamda hazırlayınız. Formlara Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

NOT 2: Savunma sınavı esnasında kullanmış olduğunuz kumanda, pointer vb. cihazlar geri teslim edilmelidir.