Uluslararası öğrenci başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Uluslararası öğrenci başvuruları online olarak https://postgrad.karatay.edu.tr adresinden yapılır.  

Özel öğrenci kabulü için başvuru kriteri aranır mı?

Evet aranmaktadır. Bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler başka bir lisansüstü programdan ders almak için başvurabilirler.

 

Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Enstitü Web Sayfasında ilan edilen başvuru kabul listesinde yedek olarak ismi bulunan öğrenciler akademik takvimde (ilan metninde) belirtilen süre içerisinde kesin kayıt hakkı elde etmeleri halinde Enstitülerimiz tarafından aranmaktadır. (Başvuru esnasında telefon ve maillerinizin doğru yazıldığını kontrol ediniz.)

Başvuru sonucunda kesin kayda hak kazandıktan sonra ne yapmalıyım?

Kesin kayıt için akademik takvimde (İlan Metninde) belirtilen süre içerisinde başvuru aşamasında yüklediğiniz belgelerin asılları ile Enstitüye başvurmalısınız.

Başvuru sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Başvuru sonuçları ilan metninde belirtilen tarihte Enstitü web sayfasında duyurular kısmında yayımlanır.

Mülakat/Yazılı Sınav tarihi için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?

Mülakat/Yazılı Sınav kesin tarihi, yeri ve saati Enstitünün web sayfasında duyurular kısmında ilan edilir. 

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?

Başvuru belgesini yazdırmalısınız. Mülakat Sınavı/Yazılı sınava girerken yanınızda kimliğiniz ve başvuru belgenizi bulundurmanız gerekmektedir.

Başvurumu nasıl yapabilirim?

Lisansüstü programlar başvurular, ilan tarihinden itibaren online olarak alınmaktadır. İlanda belirtilen evraklar eksiksiz olarak sisteme yüklenip aday tarafından onay verildikten sonra Enstitü tarafından kontrolü sağlanarak başvuru değerlendirmeye alınır.

Birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?

Aynı anda tezli veya tezsiz olmak üzere birden fazla programa başvuru yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat aynı anda iki tezli yüksek lisans programına başvuru yapılamamaktadır.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora Programların normal ve azami süreleri ne kadar?

Tezsiz Yüksek Lisans en fazla 3 dönemde tamamlanmak zorundadır. Tezli Yüksek Lisans normal süresi 2 dönem ders dönemi, 2 dönem tez dönemi olmak üzere toplam (2 yıldır) 4 dönemdir. Azami süresi 6 dönem (3 yıl). Ancak öğrencilerimiz Tezli Yüksek Lisans ders döneminde en fazla 4 dönem (2 yıl) geçirebilirler. Doktora Programlarında normal süre 8 dönem (4 yıl) azami süre (6 yıl) 12 dönemdir. Ancak en geç 5. Dönemin sonunda Yeterlik sınavına giremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir. İki kez Yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir. TİK dönemlerinde üst üste iki kez başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapabilir miyim?

Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. (Tezsiz programlar hariç.) (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

Kesin kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
 • İnternet başvuru çıktısı,
 • Kısa özgeçmiş, (Web sayfası formlar bölümü FR-0055)
 • Taahhütname ve Bilgilendirme metni (E-posta adreslerine gönderilmiştir. Kayıt Masasından da temin edilebilir)
 • Fotoğraf (1 Adet),
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi,
 • Diploma/geçici mezuniyet belgesi veya e- devlet mezuniyet belgesi, (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin alınmış olması gereklidir.)
 • Not Döküm belgesi (Transkript)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ALES sonuç belgesi, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Doktora Programları ve İngilizce eğitim veren Lisansüstü Programlar için yabancı dil sonuç belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet sisteminden alınabilir)
 • Burstan yararlandığını gösteren belge. (Burstan yararlananlar için geçerlidir.)

Not: Kesin Kayıt esnasında online başvuruda beyan ettiğiniz evrakların asılları istenecektir. Online sistemlerin ürettiği doğrulanabilir belgeler hariç ıslak imza ve ıslak mührü olmayan belgeler KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

Bursum olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Lisansüstü öğrenci alım ilan metninde ve web sayfamızda burs ve indirim şartları ilan edilmektedir. Eğer bursunuz veya indiriminiz var ise öğrenim ücretini yatırmadan önce Burs Ofisine başvurmanız gerekmektedir.

Eğitim Öğretim ücretini ne zaman ve nasıl yatırabilirim?

Akademik takvimde tarihleri belirtilen kesin kayıt öncesinde eğitim öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Tarafınıza burs ya da indirim yapılacaksa önce yapılacak indirim ve burs için gerekli belgeler ile Burs Ofisine başvurmanız gerekmektedir. Mezun Bursu hariç burs ve protokol indirimlerinden faydalanacak öğrenci adayları kesin kayıt öncesinde mutlaka belgelerini ibraz ettikten sonra eğitim öğretim ücretini ödemelidir. Kesin kayıt sonrası indirim işlemi yapılamayacaktır.

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden kurumsal tahsilat ekranlarından yapılabilir. Halk Bankası hesabına sahip olanlar ödemelerini internet üzerinden de Kurumsal Tahsilatlar/KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapabilirler.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kartları; Maximum, World, Bonus, Combo Card ve Paraf kartları ile yapılır. Kredi kartı ödemeleri web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılabilir.

Enstitünüze kayıt için ilgili önceden randevu almam gerekir mi?

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili Enstitüye kesin kayıt için gidebilir. Herhangi bir randevuya gerek yoktur.

Posta yolu ile kayıt yapabilir miyim?

Hayır. Lisansüstü programlara kesin kayda hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini şahsen veya noterden vekalet verdikleri kişiler ile yapmak zorundadırlar.

Daha sonra evraklarımı tamamlamak üzere, eksik evrak ile başvuru yapabilir miyim?

Hayır, eksik evrak ile kayıt alınamamaktadır.

Kayıt yaptırdıktan sonra askerlik tecilim nasıl olacak?

Bakaya durumda olmayan öğrencilerimiz kayıt yaptırdıktan sonra iki ay içinde bağlı oldukları Askerealma Bölge Başkanlığına Enstitü tarafından elektronik ortamda bildirilir. Askerlik işlemlerinizi e devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Tecil işlemleri kesin kayıt esnasında askerliğini yapmadı olarak beyan eden öğrenciler için Askere Alma Bölge Başkanlıklarına Enstitü tarafından yapılır.

Tecil süreleri tezsiz programlar için 18 ay tezli programlar için 36 ay olarak teklif edilmektedir.

Tecil işlemlerinizin olumlu sonuçlanması için askerlik durumunuzun bakaya düşmemiş olması gerekir.

Ders/Tez kayıtlarını ne zaman ve nereden yapmam gerekiyor?

Yeni öğrenciler ve mevcut kayıtlı öğrenciler için ders kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlerdir. Bu tarihler içinde öğrenciler Enstitüsünden almış oldukları öğrenci numarası ve şifresi ile birlikte öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders/tez kayıt işlemini ilgili tarihlerde yapmaları gerekir.

Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?

Öğrenci belgenizi e-devlet üzerinden veya Enstitünüzden alabilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23 Maddesi gereğince: Lisansüstü öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin teorik derslerin %70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmeleri zorunludur.

Öğrenci Kimlik kartı ne zaman nasıl verilir?

Öğrencilerimiz kesin kayıt işleminden sonra derslerin başladığı hafta içinde kimlik kartlarını Enstitüden teslim alabilir.

Danışman nasıl seçilir?

Yüksek Lisans öğrencilerin danışman atamaları en geç 1. yarı yılın sonuna kadar yapılmalıdır. Doktora öğrencilerin danışman atamaları en geç 2.yy. sonuna kadar yapılmalıdır.

Öğrenci; ilk ders dönemi içinde Form 0044 Tez Danışmanı İstem Dilekçesini ilgili danışman ve anabilim dalı başkanlığına onaylatıp Enstitüye teslim eder. Danışman seçim işlemi yapmayan öğrenciler için Anabilim Dalı Başkanlıklarının önerisi doğrultusunda bir danışman ataması yapılır.

Danışman değişikliği nasıl yapılır?

Öğrenci FR-0047-Danışman Değişikliği Dilekçesi ile başvuru yapabilir. Başvuru dilekçesinde belirtilen eski ve yeni danışman imzalarının tam olması gerekmektedir.

Kayıt Yenileme nedir?

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarının yapılması ve onaylanmasına kayıt yenileme denir.

Tez dönemine geçtim Kayıt Yenileme İşlemi yapmam gerekiyor mu?

Ders/ Tez dönemi fark etmeksizin öğrencilerimizin her akademik dönem başında kayıt yenileme işlemi yapması gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi yapmadığım zaman ne olur?

Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimiz YÖKSİS öğrenci sistemine pasif öğrenci olarak işlenir.   E devlet sistemi üzerinden bu işlemi görebilirsiniz. Pasif öğrenciler derslere, sınavlara, seminer sunumlarına, tez savunma sınavlarına, yeterlilik sınavlarına giremezler. Ayrıca diğer öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Seminerimi nasıl hazırlarım, kime teslim ederim?

Ders döneminin sonuna kadar öğrencilerimiz danışmanlarının nezaretinde Seminer Ödevlerini Tez Yazım Yönergesine uygun şekilde hazırlarlar. Tez Yazım Yönergesinde belirtilen şekilde beyaz karton kapaklı olacak şekilde ciltlettirip Seminer formları olan FR-0070-Lisansüstü Seminer Bilgi Formu & FR-0049-Tez Öneri Dilekçesini hazırlayıp imzaları tam bir şekilde Enstitüye teslim etmelidir. Seminer notları Enstitü tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmektedir. İmzasız olan formlar ve seminer tutanakları kabul edilmemektedir.

Tez dönemine geçtim Kayıt Yenileme İşlemi yapmam gerekiyor mu?

Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimiz pasif öğrenci oldukları için tez önerisi kabul edilmez veya tez savunma sınavına giremezler.

Tez döneminde Kayıt Yenileme İşlemi yapmadım. Tez Önerisi verebilir miyim ve Tez Savunma Sınavına girebilir miyim?

Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimiz pasif öğrenci oldukları için tez önerisi kabul edilmez veya tez savunma sınavına giremezler.

Tez Önerisi başvurusu nasıl yapılır?

Tez dönemine geçen öğrencilerimiz Form0049 Tez Öneri Dilekçesi ile Enstitümüze başvuru yapabilirler. Dijital ortamda doldurulmayan ve ilgili imzaları eksik olan formlar kabul edilmemektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri de Form0050 Proje Öneri Dilekçesini Enstitümüze teslim eder.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi itibariyle Tez öneri Formları, Seminer tutanakları ile birlikte teslim edilecektir.

Tez savunma sınavına ne zaman girilir?

Tez savunma sınavınıza ders döneminizi bitirdikten sonra 2 dönem tez kaydı yapmanız koşulu ile girebilirsiniz.

Tez savunma sınavına nasıl girilir?
 • Danışmanınız tarafından intihal oranına bakılır. İntihal raporu Form 0059 Orijinallik Raporunun ekidir.

  Form FR-0061-Tez Savunma Onay Dilekçesi eksiksiz doldurulur. Formlarda bulunan ıslak imza alanları öğrenci sorumluğundadır. Öğrenci tarafından ilgili akademisyenlere imzalatılır.

  Enstitüye başvuru yaptığınız tarih ile savunma sınav tarihiniz arasında en az 20 gün olmalıdır.

  Formlar teslim edildikten sonra ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alarak jüri üyeleri için görevlendirme yazıları yazar. Tez savunma sınavı görevlendirme yazıları öğrenci otomasyonunda kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.

  Öğrenci hazırlamış olduğu tezinin bir örneğini ve görevlendirme yazılarını tez savunma jüri üyelerine dağıtır. Bu dağıtma işleminde tez savunma jüri üyelerine (asıl/yedek) FR-0062-Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu imzalatılır ve Enstitüye teslim edilir.

Savunma sınavımda düzeltme aldım, ne yapmalıyım?

FR-0065-Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Değerlendirme Formunu Enstitünüze teslime etmelisiniz. Sizin için savunma süreci yeniden başlayacaktır. 3 ay içinde tekrar savunma sınavı başvurusu yapmalısınız. Uzatma aldığınız süre kayıt yenileme tarihine denk geliyor ise sizde OBS üzerinden kayıt yenileme işlemi yapmalısınız.

Savunma sınavımdan geçtim, ne yapmalıyım?

Tezinizi Enstitümüz web sayfasında bulunan Tez Yazım Kılavuzu & Seminer Yazım Şablonuna göre düzenleyiniz. Sonrasında tezinizi şeklen kontrol edilmesi için Enstitümüz e-posta adresine ([email protected]) Word formatında göndermelisiniz. Basım işlemini şekil kontrolünden sonra onay verildikten sonra gerçekleştirebilirsiniz.

Akademik İzin (Kayıt Dondurma) işleminde ücret ödenir mi?

Bir eğitim yarı yılı süresince izin alınacak ise dönemlik eğitim ücretinin %20 si bir sonraki yıla mahsup edilmek üzere ödenir ve izin başvurusunda bulunulur.

Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, FR-0054 Lisansüstü İlişik Kesme Dilekçesi ile Enstitümüze başvurması gerekmektedir.

Tez veri giriş formunu nereden bulabilirim?

Ulusal Tez Merkezine e devlet ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Tez Veri Giriş Formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisansüstü tezler ile her türlü bilimsel yayınların takibinde tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Aynı sistem üzerinden ORCID numaranızı da alabilirsiniz.

Savunma sınavını/projemi başarı ile tamamladım, diplomamı ne zaman alırım?

Tezinizin basımı yapılmış ciltli üç nüshasını (Tezinizi Enstitümüze kontrol ettirmeden baskı yaptırmayınız.) ve Tezinizin üç adet CD kopyası ile Enstitümüze teslim edildikten sonra yapılacak ilk Enstitü Yönetim Kurul toplantısında mezun kararınız alınacaktır. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Danışman, Kütüphane Koordinatörlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Koordinatörlüğü'nün dijital onayından sonra mezun işleminiz YÖKSİS sistemine yüklenmektedir. Dijital onaylar Enstitümüz tarafından takip edilmektedir. Mezun belgenizi e devlet üzerinden alabilirsiniz. Diplomanızın basımı gerçekleştirildiğinde tarafınıza bilgi verilecektir.

Doktora ders süreci başarılı/başarısız olma durumlarına göre nasıl ilerler?

Öğrenci seminer dahil aldığı dersleri başarı ile tamamladıktan sonra (en geç 5. Dönem) yeterlik dönemine geçmeye hak kazanır. Ders dönemini başarılı bir şekilde tamamlayamayan öğrenci 4. Ders döneminde hala derslerini verememiş ise üniversite ile ilişiği kesilir.