Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge" nin İkinci Bölümü Madde 4- (1)’e göre:

“Tez önerisi kabul edilen öğrencinin, Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak “Tez Veri Giriş” Formunu doldurması gerekmektedir.”

Bu nedenle Tez Önerisini hazırlayan öğrencilerimiz Enstitümüze Tez Öneri Formunu teslim etmeden önce Ulusal Tez Merkezine Giriş yaparak "Tez Veri Giriş Formu"nu Tez Öneri Formu ile birlikte teslim etmelidir.